Uredbe i pravilnici

1. Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima195.14 KB

1.1. Uredba o izmeni uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima32.27 KB

2. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama215.15 KB

3. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina199.74 KB

4. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na plovilima koja obavavljaju ribolov154.83 KB

5. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera109.46 KB

5.1. Isrpavka uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera39.88 KB

6. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu722.36 KB

6.1 Uputstvo o radnim mestima na kojima se obavljaju poslovi pri kojima je izlaganje zaposlenih prašini koja potiče od azbesta ili materijala koji sadrže azbest povremeno i niskog intenziteta79.98 KB

7. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti57.93 KB

8. Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica150.75 KB

8.1_Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica85.32 KB

8.2_Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica125.33 KB

8.3_Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica 111.22 KB

9_Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu116.2 KB

9.1_Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu66.2 KB

9.2_Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu59.5 KB

10. Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova119.89 KB

10.1. Pravilnik o izmenama Pravilnika  o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova95.32 KB

10.2. Pravilnik o izmenama Pravilnika  o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova84.82 KB

11. Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta56.88 KB

11.1. Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta47.86 KB

12. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini127.5 KB

12.1 Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini47.79 KB

12.2 Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupkuprocene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini48.87 KB

12.3 Ispravka Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini43.88 KB

13. Pravilnik o postupsku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline92.97 KB

13.1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupsku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline65.12 KB

13.2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupsku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline50.81 KB

13.3. Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o postupsku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline44.82 KB

14. Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu151.16 KB

14.1. Pravilnik i izmenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu125.02 KB

15. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom65.75 KB

15.1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom60.09 KB

15.2. Obrazac - Izveštaj o povredi na radu docWORD75 KB - pdfObrazac_1.pdf83.91 KB
15.3. Obrazac - Izveštaj o profesionalnom oboljenju docWORD62 KB - pdfPDF78.67 KB
16. Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom233.2 KB pdf6.1 Uputstvo o radnim mestima - azbest nisko izlaganje79.98 KB

16.1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sapovećanim rizikom 54.29 KB

17. Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu54.51 KB

18. Pravilnik o visini troškova postupka utvrdjivanja propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu54.46 KB

19. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za lični zaštitu na radu106.9 KB

20. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta84.11 KB

21. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad64.07 KB

21.1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad128.33 KB

21.2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad45.75 KB

22. Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bebednost i zdravlje1.11 MB

23. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju bioliškim štetnostima263.22 KB

24. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci87.58 KB

24.1. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci111.54 KB

25. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu146.91 KB

26. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima117.12 KB

27. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama223.01 KB

28. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim i optičkim zračenjima370.76 KB

28.1. Ispravka Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim i optičkim zračenjima39.18 KB

29. Pravilnik o preventivnim merama za bezbednost i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polju181.41 KB

30. Pravilnik o preventivnim merama za bezbednost i zdrav rad pri izlaganju vibracijama98.48 KB

31. Odluka o Danu bezbednosti i zdravlja na radu43.5 KB

32. Pravilnik o sadržini i izgledu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu60.11 KB

32.1 Prilozi1.13 MB

33. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih67.71 KB

34. Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete83.32 KB

35. Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći379.02 KB