Uredbe i pravilnici

2. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama215.15 KB

3. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina199.74 KB

4. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na plovilima koja obavavljaju ribolov154.83 KB

6. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu722.36 KB

6.1 Uputstvo o radnim mestima na kojima se obavljaju poslovi pri kojima je izlaganje zaposlenih prašini koja potiče od azbesta ili materijala koji sadrže azbest povremeno i niskog intenziteta79.98 KB

7. Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti57.93 KB

Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu

Obrazac - Izveštaj o povredi na radu docWORD75 KB - pdfObrazac_1.pdf83.91 KB

Obrazac - Izveštaj o profesionalnom oboljenju docWORD62 KB - pdfPDF78.67 KB

17. Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu54.51 KB

18. Pravilnik o visini troškova postupka utvrdjivanja propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu54.46 KB

19. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za lični zaštitu na radu106.9 KB

20. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta84.11 KB

22. Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bebednost i zdravlje1.11 MB

23. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju bioliškim štetnostima263.22 KB

25. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu146.91 KB

26. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima117.12 KB

27. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama223.01 KB

29. Pravilnik o preventivnim merama za bezbednost i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polju181.41 KB

30. Pravilnik o preventivnim merama za bezbednost i zdrav rad pri izlaganju vibracijama98.48 KB

31. Odluka o Danu bezbednosti i zdravlja na radu43.5 KB

32. Pravilnik o sadržini i izgledu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu60.11 KB

32.1 Prilozi1.13 MB

33. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih67.71 KB

34. Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete83.32 KB

35. Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći379.02 KB