SARADNjA SA UAE

SARADNjA SA UJEDINjENIM ARAPSKIM EMIRATIMA (UAE)

 

U pripremi su dva projekta usmerena na opremanje Gerontološkog centra Knjaževac kolicima za distribuciju hrane u vrednosti od 5.000,00 evra, kao i opremanje predškolske ustanove „Poletarac“ u opštini Merošina tehničkom opremom u vrednosti od 5.000,00 evra.