SARADNjA SA ŠVAJCARSKOM

Aktuelno:

1. Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“  

Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) uz učešće Stalne konferencije gradova i opština kao partnera.

Vrednost  ovog programa je u iznosu od 5.800.000 evra, a finansira Vlada Švajcarske. Navedeni program obuhvata 99 gradova i opština u Srbiji (Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija).

 

2.   Vlada Švajcarske Konfederacije / SDC - SIPRU

„Podrška implementaciji Programa reforme politike zapošljavanja i socijalne politike, sa fokusom na politiku zapošljavanja i zapošljivosti mladih”

Projekat treba da doprinese povećanju zapošljavanja i zapošljivosti mladih, kroz sprovođenje Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, sa ciljem unapređenja kreiranja i implementacije zakonodavnog okvira na nacionalnom i lokalnom nivou.

Glavna faza Projekta oktobar 2016 – decembar 2019. godine.


 

PROJEKAT PERFORM:

U okviru drugog ciklusa saradnje sa projektom PERFORM 2017/2018. godine, Republički sekretarijat za javne politike je uputio poziv Ministarstvima da kandiduju teme za studije, odnosno analize koje će poslužiti kao osnova u kreiranju javnih politika u narednom periodu. Cilj je omogućavanje kvalitetnije analitičke podrške donošenju javnih politika (strategija) i njihovog praćenja, kao i uključivanje naučno-istraživačke zajednice u proces kreiranja javnih politika.

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kandidovalo je tri teme iz oblasti socijalne zaštite, koje su podržane za istraživanje u vrednosti od 3.690.000,00 dinara:

  1. Istraživanje teškoća  usled kojih dolazi do izdvajanja dece iz porodica;             
  2. Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti; 
  3. Istraživanje teškoća do kojih dolazi  u obezbeđivanju primarne zdravstvene zaštite osiguranicima koji su korisnici domskog smeštaj za odrasle i starije.

 

Istraživanja sprovode izabrani instituti, odnosno konzorcijumi instituta, uz finansijsku podršku projekta PERFORM u periodu januar - jun 2018.