Sektor za razvojne poslove i poslove planiranja

Sektor za razvojne poslove i poslove planiranja obavlja poslove koji se odnose na: opšte pravne poslove,  upravljanje kadrovima, poslove postupanja u vezi sa traženom informacijom za brzo dostavljanje odgovora, poslove javnih nabavki, informatičke poslove, preduzimanje aktivnosti u oblasti odbrane i vanrednih situacija, kao i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za razvojne poslove i poslove planiranja obrazovane su uže unutrašnje jedinice, i to:

  1. Odsek za usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju sa drugim organima i organizacijama
  2. Odeljenje za upravljanje kadrovima
  3. Grupa za javne nabavke
  4. Kancelarija za brze odgovore 
  5. Odeljenje za informatiku