Savet Evrope - Council of Europe (CoE)

Savet Evrope osnovan 1949. godine, je regionalna međunarodna organizacija evropskih zemalja, sa sedištem u Strazburu.

Svrha Saveta Evrope je promocija osnovnih ljudkih prava i sloboda i promocija demokratije.

Najvažniji akti:

  1. Evropska konvencija o osnovnim ljudskim pravima i slobodama

    Evropski sud za ljudska prava je osnovan radi pružanja pravne zaštite u primeni navedene konvencije. (Protokol br. 11 Evropske konvencije o osnovnim ljudskim pravimai slobodama).
     
  2. Revidirana evropska socijalne povelja – najvažniji dokument Saveta Evrope u oblasti zaštite radnih i socijalnih prava.

Savet Evrope ima 47 članica i 5 zemalja posmatrača.

Savet Evrope funkcioniše kroz svoje organe:

  • Komitet ministara
  • Parlamentarna skupština
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Evrope
  • Sekreterijat u okviru koga se nalazi veliki broj direktorata za određene oblasti.

 

Web site: http://hub.coe.int/