SARADNjA SA SLOVAČKOM

Slovačka pomoć (Slovak Aid) je Opštini Bačka Palanka dodelila donaciju namenjenu rekonstrukciji predškolske ustanove „Mladost“ povodom odobrenog predloga projekta „Poboljšanje uslova za inkluziju migrantske dece u predškolsko obrazovanje“ od strane Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Slovačke Republike, koji je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Cilj projekta je doprinos jačanju socijalnih i obrazovnih kapaciteta za smeštaj i brigu o migrantskoj deci poboljšanjem socijalne infrastrukture u opštini Bačka Palanka, ukupne vrednosti 11.999,25 evra, dok je grant Slovačke pomoći (Slovak Aid) 9.600,00 evra.

Projekat je prvenstveno usmeren na decu predškolskog uzrasta ali i na celokupno stanovništvo opštine Bačka Palanka, i njime će biti poboljšana bezbednost i osnovni uslovi za boravak dece u predškolskoj ustanovi „Mladost“.