SAOPŠTENjE ZA JAVNOST-UPUĆIVANjE ZAPOSLENIH

 

Izmene prilikom upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 50/18), koji je stupio na snagu 07.07.2018. godine, PRESTAJE

  • obaveza poslodavaca da ovom ministarstvu dostavlja obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i uverenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja,
  • obaveza ovog ministarstva da dostavljena obaveštenja objavljuje na internet portalu Ministarstva.

 

Prema novom rešenju u članu 12. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, poslodavac je dužan da prilikom prijave promene osnova osiguranja u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, unese i podatak o državi upućivanja kao i svaku naknadnu promenu države.  

Poslodavac može da upućuje na privremeni rad u inostranstvo samo zaposlene koji su u radnom odnosu kod tog poslodavca najmanje tri meseca pre dana upućivanja.

Izuzetak od pravila je

1) da se upućivanje zaposlenih vrši u okviru pretežne delatnosti poslodavca koja je upisana u registar kod nadležnog organa i

2) da broj upućenih zaposlenih koji su kod poslodavca u radnom odnosu kraće od tri meseca ne prelazi 20% od ukupnog broja zaposlenih kod tog poslodavca na dan upućivanja.

Navedena pravila se ne odnose na poslodavce koji upućuju zaposlene na privremeni rad u SR Nemačku na osnovu Sporazuma o detašmanu i dobijene saglasnosti od Privredne komore Srbije i dobijenog odobrenja nadležnih organa SR Nemačke.     

    Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za rad i zapošljavanje na sledeće brojeve telefona: 011/3616-265, 363-1467