Program Prava, jednakost i državljanstvo

Program Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo“ (Rights, Equality and Citizenship - REC program)


 

    Program Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo“ (Rights, Equality and Citizenship - REC program) predstavlja instrument Evropske unije čiji je cilj  promovisanje, zaštita i primena prava koja obezbeđuju jednakost građana koja su garantovana Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije (UFEU), Ugovorom o Evropskoj uniji (UEU), Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima („Povelja”), kao i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. 

    Sporazum o pristupanju programu Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo“, koji je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao sa šefom delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i ambasadorom Semom Fabricijem, omogućio je Republici Srbiji pristupanje REC programu.

     Priključivanje ovom instrumentu EU omogućiće da se, kroz implementaciju projekata koji će se finansirati sredstvima ovog programa, omogući i bolje sprovođenje zakona koje je Republika Srbija donela u prethodnom periodu, u skladu sa zahtevom EU. U pitanju su sledeći propisi: Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, br. 22/2009), Zakon o ravnopravnosti polova („Službeni glasnik RS“, br. 104/2009), Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni glasnik SRJ”, br. 11/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 72/09 − dr. zakon i 97/13 – US), Porodični zakon (,,Službeni glasnik RS”, br. 18/05, 72/11 i 6/15), Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (,,Službeni glasnik RS”, br. 33/2006 i 13/2016), kao i srodne strategije i Akcioni plan za Pregovaračko poglavlje 23. Osim toga, učestvovanje u datom programu obezbediće neophodna iskustva iz zemalja EU u cilju potpunog usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse sa zakonodavstvom i praksom u zemljama članicama Evropske unije.

 

Ciljevi Programa, koji su značajni za Republiku Srbiju, su:

-   podsticanje delotvorne primene načela zabrane diskriminacije po osnovu pola, rasne i etničke pripadnosti, religije ili uverenja, invaliditeta, godina ili seksualne orijentacije, uz uvažavanje načela zabrane diskriminacije;

-     sprečavanje i suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih vidova netolerancije;

-     podsticanje i zaštita prava osoba sa invaliditetom;

-     promovisanje ravnopravnosti žena i muškaraca i integrisanje načela rodne ravnopravnosti;

-    sprečavanje i suzbijanje svih vidova nasilja nad decom, omladinom i ženama, kao i nasilja nad drugim grupama pod rizikom od nasilja u bliskim odnosima i zaštita žrtava od takve vrste nasilja;

-     zaštita prava deteta;

-     doprinos dostizanju najvišeg stepena zaštite privatnosti i ličnih podataka.

 

     Ukupan  budžet Programa za period 2014-2020 iznosi 439.473.000,00 evra. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedilo je godišnju članarinu za učešće u ovom programu i time omogućilo zainteresovanim entitetima sa teritorije Republike Srbije (nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima, službama za zapošljavanje, socijalnim partnerima, nevladinim organizacijama, visokoobrazovnim ustanovama i istraživačkim institutima, ekspertima za evaluaciju i procenu uticaja, nacionalnim zavodima za statistiku, medijima itd.) da pristupe značajnim finansijskim sredstvima za realizaciju programa i projekata za borbu protiv nasilja u porodici, zaštitu prava osoba sa invaliditetom, rodnu ravnopravnost i ostale segmente zaštite osnovih prava.


 

Otvoreni pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo“

 

1.   Poziv za podnošenje predloga javnih institucija na temu sprečavanja i suzbijanja rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerancije, a naročito zločina iz mržnje i govora mržnje

 • Ukupna sredstva opredeljena za poziv: 1.500.000,00 evra
 • Rok za podnošenje predloga: 27.09.2018. godine

 

2.     Poziv za podnošenje predloga projekata na temu sprečavanja i suzbijanje rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerancije

 • Ukupna sredstva opredeljena za poziv: 4.000.000,00 evra
 • Rok za podnošenje predloga: 04.10.2018. godine

 

3.   Poziv za podnošenje predloga projekata za podršku nacionalnim ili transnacionalnim projektima o nediskriminaciji i integraciji Roma

 • Ukupna sredstva opredeljena za poziv: 3.600.000,00 evra
 • Rok za podnošenje predloga: 09.10.2018. godine

 

4.    Poziv za podnošenje predloga projekata na temu praćenja, sprečavanja i suprotstavljanja govoru mržnje na internetu

 • Ukupna sredstva opredeljena za poziv: 1.500.000,00 evra
 • Rok za podnošenje predloga: 11.10.2018. godine

 

5.     Ograničen poziv za podnošenje predloga projekata za podršku nacionalnih platformi Roma

 • Ukupna sredstva opredeljena za poziv: 1.000.000,00 evra
 • Rok za podnošenje predloga: 08.11.2018. godine

 

6.     Poziv za podnošenje predloga projekata na temu sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom

 • Ukupna sredstva opredeljena za poziv: 13.300.000,00 evra
 • Rok za podnošenje predloga: 13.11.2018. godine

    

Svi pozivi za podnošenje predloga projekata nalaze se ne sledećem linku:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-ag-2018.html

Prezentacija sa uputstvom za apliciranje na otvorene pozive u okviru Programa:

REC prezentacija- uputstvo- (1)