Ministar Đorđević otvorio je konferenciju o Informaciono-komunikacionim tehnologijama

Utorak, 10 Oktobar 2017 |