Uručenje tehničke opreme CSR Požarevac i Smederevo 10. jula 2018. godine

Utorak, 10 Jul 2018 |

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte Jovana Milovanović prisustvovala je uručenju tehnička opreme Centrima za socijalni rad Požarevac i Smederevo.

 

Tom prilikom pomoćnica je otvorila obuku na kojoj će učestvovati 43 stručnjaka iz centara za socijalni rad iz Podunavskog, Braničevskog i Južno banatskog okruga u Požarevcu.

 

Zahvalivši se na dugogodišnjoj saradnji koju Ministarstvo ostvaruje sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) pomoćnica ministra Jovana Milovanović istakla da je današnji događaj primer dobre prakse saradnje vladinih i nevladinih tela.

 

„Ono što mene raduje je što je 8 okruga sa 48 opština i predstavnika Centara za socijalni rad uključeno u program i što Ministarstvo uspeva u svojim naporima da promoviše multidisciplinarni pristup kroz jačanje lokalnih samouprava, jačanje kapaciteta Centara za socijalni rad, kako u radnoj snazi tako i kroz IT podršku. Posebno je značajno što su danas u ovom broju prisutni ljudi koji će proći sertifikovanu obuku koja će im pomoći da svoje profesionalne sposobnosti unaprede ali i da rade na senzibilizaciji, budući da je u pitanju podrška integraciji najosetljivijih grupa“, rekla je Milovanović.

 

Jačanje kapaciteta stručnjaka putem edukacija je jedna od aktivnosti u okviru realizacije Projekta „Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica“. Projekat realizuje Udruženje Amity iz Beograda, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz finansijsku podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, na teritoriji 8 okruga (48 opština) u Srbiji.