S A O P Š T E Nj E - Informacije o socijalnim davanjima

Petak, 15 Decembar 2017 |

S A O P Š T E Nj E

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

- Novčane socijalne pomoći, naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti);

za mesec NOVEMBAR dana 19.12.2017.godine,

- Dečiji dodatak

- roditeljski dodatak

za mesec NOVEMBAR dana 19.12.2017.godine

- Dodatka za pomoć i negu drugog lica

za mesec NOVEMBAR dana 20.12.2017.godine

- Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec NOVEMBAR dana 20.12.2017.godine