Republika Srbija u potpunosti posvećena dostizanju ciljeva održivog razvoja

Ponedeljak, 26 Februar 2018 |

Državna sekretarka Stana Božović učestvovala je na Regionalnom forumu lidera koji koordinirao ciljevima održivog razvoja u Minsku od 20. do 22. februara. održav.

 

Sastanak je otvorio Premijer Belorusije Andrej Kobijak i zamenica Generalnog sekretara  Ujedinjenih nacija gđa Amina Mohamad.

 

Glavne poruke koje su upućene na ovom Forumu odnose se na značaj i neophodnost partnerstva svih zemalja u dostizanju ciljeva održivog razvoja.

 

Učesnici su predstavili nove i pozitivne trendove, kao i uspešne inicijative u implementaciji Agende 2030. Ciljevi održivog razvoja primenjuju se na globalnom, regionalnom, nacionalnom, gradskom i na nivou zajednice - kako u razvijenim zemljama, tako i u zemljama u razvoju što je jedini mogući način da se oni i ostvare.

 

Državna sekretarka Stana Božović je u svom izlaganju naglasila punu posvećenost Srbije implementaciji Ciljeva održivog razvoja. Naglasivši na koje načine se implementiraju ciljevi za koje je nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a to su cilj 1. okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima, cilj 4. obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti doživotnog učenja za sve; cilj 5. postići rodnu ravnopravnost i osnaživati žene i devojčice; cilj 8. promovisati inkluzivni i održivi ekonomski rast, zaposlenost, i dostojan rad za sve; cilj.10. smanjiti nejednakost između i unutar država i cilj 16. promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbediti pristup pravdi za sve i izgraditi efikasne, pouzdane i inkluzivne institucije na svim nivoima.

 

U prethodnoj, a i u narednoj godini posebno smo se posvetili cilju br. 5 - postizanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena i devojčica – istakla je gđa Božović između ostalog u svojem izlaganju.

 

Zaključak Foruma je da će napori da nikoga ne ostavimo za sobom biti test naše zajedničke vizije, odlučnosti i genijalnosti. Da je neophodno uključiti što veći broj aktera u njihovu realizaciju i podeliti odgovornost za održivost Planete sa svim njenim stanovnicima.

 

Na sastancima na marginama sa kolegama iz regiona gospođa Božović je razmenila iskustva o izazovima sa kojima se susrećemo u implementacji ciljeva održivog razvoja i dogovorila buduću saradnju. Posebno se izdvaja sastanak održan sa  zamenikom Ministra rada i socijalne zaštite Republike Belorusije Valerijem Kavalkovim.  Sastanak je održan u skladu sa dobrim i prijateljskim odnosima između Srbije i Belorusije i  dogovorena je saradnja u sledećem:  

 

Razmena iskustava u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike (kroz dobre prakse, transfer znanja i podršku kao i u oblasti rodne ravnopravnosti, posebno kod ekonomskog osnaživanja žena i podrška ženama na selu i podršku kroz digitalizaciju koja bi pomogla ženama kroz nove alate u uključivanje i lakšem savlađivanje prepreka u preduzetništvu i uključivanju u sve pore društva. Ovo je posebno važno imajući u vidu da je Belorusija peta zemlja na svetu u infokomunikacionim tehnologijama.

 

Zamenik Ministra Kavalkov ponudio je i podršku u  razmeni iskustava u borbi protiv nezaposlenosti (stopa nezaposlenosti u Belorusiji prema zvaničnim podacima iz oktobra 2017. g. od ukupnog broja radno sposobnog stanovništva je 0,6%)