Potpisan Lokalni protokol za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u Novom Pazaru

Utorak, 09 Oktobar 2018 |

V.d. pomoćnice ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Nina Mitić prisustvovala je potpisivanju Lokalnog protokola za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

 

Potpisivanjem ovog Protokola, Grad Novi Pazar se svrstao u red onih naprednih gradova u Republici Srbiji koji preduzimaju mere aktivne politike u cilju jačanja ljudskih prava i sprečavanja diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici.

 

Kako je istaknuto na ovom skupu, nasilje u porodici i nasilje nad ženama je problem kojem naše društvo i institucije poslednjih godina posvećuju dosta pažnje, a Vlada je proklamovala politiku nulte tolerancije prema nasilju, uključujući i rodno zasnovano nasilje, čijoj realizaciji aktivno doprinosi i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u okviru delokruga svoje nadležnosti.

 

Zajedničkim delovanjem organa državne uprave i lokalne samouprave i udruženja građana došlo je do pozitivnih promena u kreiranju zakona i mehanizama za prevenciju i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja, čemu doprinosi potpisivanje lokalnih Protokola, poput ovog, upravo potpisanog u Novom Pazaru.

 

Pored pomoćnice, potpisivanju su prisustvovali i ambasador Kraljevine Holandije Nj.E. Hendrik G.C. van Dol, državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i direktorka Kulturnog centra „DamaD“ Zibija Šarenkapić.