Pomoćnica ministra Nina Mitić na zasedanju Saveta za regionalnu saradnju

Utorak, 10 Oktobar 2017 |

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Nina Mitić prisustvovala je zasedanju Saveta za regionalnu saradnju u Briselu, na kome je predstavljen Balkanski barometar (BB) iz 2017. godine.

Balkanski barometar predstavlja godišnje istraživanje mišljenja građana i poslovnih zajednica o stanju u regionu. Prema Barometru iz 2015. godine, 15 odsto ispitanika ocenilo je korupciju kao jedan od glavnih problema regiona, dok je već godinu dana kasnije ova brojka porasla na 27 odsto. Ove godine 32 odsto anketiranih navelo je korupciju kao najveći problem.

Na sastanku je istaknuto da je uspon ekonomskih mogućnosti u regionu doneo  sve optimističnije perspektive za budućnost koje se moraju očvrsnuti putem odlučujućih Vladinih reformi. 

Prisutni su izrazili nadu da će rezultati Barometra pomoći u postavljanju agende koja će doprineti boljoj ekonomskoj situaciji u regionu, naročito imajući u vidu implementaciju višegodišnjeg Akcionog plana za regionalni ekonomski prostor, koji je pripremio Savet za regionalnu saradnju, a koji su lideri regiona odobrili u Trstu ovog leta.

Predstavljanje Balkanskog barometra 2017 je organizovao Savet za regionalnu saradnju u saradnji sa Centrom za evropske politike, nezavisnom ekspertskom organizacijom. Trećim izdanjem Barometra bilo je obuhvaćeno 8.000 građana i 1.600 preduzeća.