“Inicijativa za socijalnu dimenziju EU integracija” Regionalna konferencija Zapadnog Balkana

Ponedeljak, 05 Novembar 2018 |

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i nemačka nevladina organizacija  „ASB - Arbeiter Samariter Bund“ (Udruženje samarićanskih radnika) održaće konferenciju “Inicijativa za socijalnu dimenziju EU integracija” u utorak, 06. novembra 2018. godine sa početkom u 12 časova u Palati Srbija (Sala Srbija).

 

Cilj konferencije je pokretanje dijaloga o neophodnim reformama socijalnih politika i politika zapošljavanja u procesu evrointegracija zemalja Zapadnog Balkana.

 

Događaj će rezultirati i  zajedničkom Deklaracijom o unapređenju socijalne politike na Zapadnom Balkanu.

 

Molimo predstavnike medija da se obavezno akredituju do ponedeljka, 05. novembra 2018, do 15 sati, na mejl adresu press@minrzs.gov.rs

 

Predstavnici medija su obavezni da se na dan konferencije registruju na istočnom ulazu Palate Srbija.