Godišnji izveštaj o radu inspekcije socijalne zaštite za 2017. godinu

Sreda, 31 Januar 2018 |

Inspekcija socijalne zaštite, kao organizaciona jedinica Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, je u periodu 01. januar – 31. decembar 2017. godine preduzimala mere i aktivnosti u oblasti socijalne zaštite sa ciljem obezbeđivanja zakonitosti rada i uspostavljanja kvaliteta usluga socijalne zaštite, a na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o inspekcijskom nadzoru i pripadajućim podzakonskim aktima.

Prioritetno delovanje inspekcije socijalne zaštite bilo je usmereno na suzbijanje ilegalnih pružalaca usluga socijalne zaštite sa tendencijom prevođenja u legalni sektor usluga, kao i unapređenje kvaliteta usluga socijalne zaštite kroz licenciranje organizacija socijalne zaštite i kontrolu kvaliteta usluga, i poštovanje prava korisnika u sistemu. 

Godišnji izveštaj o radu inspekcije socijalne zaštite za 2017. godinu

Predlog Plana inspekcija socijalne zaštite