POZIV LICIMA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

POZIV LICIMA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

U cilju usavršavanja znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu organizuje seminar koji će se održati u petak, 25. maja 2018. godine, u Beogradu, Ul. Nemanjina 22-26, Velika sala na šestom spratu, od 11,00–15,30 časova.

Ovo je treći u nizu seminara čiji je krajnji cilj kontinuirano stručno usavršavanje znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu, unapređenje stručnih kompetencija za obavljanje poslova, unapređenje kvaliteta obavljanja poslova i upoznavanje sa efikasnim dobrim praksama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Obrazac prijave nalazi se u prilogu ovog poziva. Prilikom popunjavanja prijave potrebno je popuniti sva polja.

Popunjenu prijavu dostaviti na e-mail: upravazabzr@minrzs.gov.rs

NAPOMENA: Seminar je besplatan, a putne troškove ne snosi organizator. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Upravi za bezbednost i zdravlje na radu (kontakt telefon: 011/3347-392). Broj mesta je ograničen.

UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

PRIJAVA