POMOĆ AMBASADE KRALjEVINE NORVEŠKE U R. SRBIJI I GRUPE 484

POMOĆ AMBASADE KRALjEVINE NORVEŠKE U REPUBLICI SRBIJI I GRUPE 484

Projekat „Mreža solidarnosti – druga godina“

Cilj projekta je uspostavljanje usluga podrške i zaštite za izbeglice i migrante u Republici Srbiji i Republici Makedoniji i unapređenje koordinacije i saradnje  između agencija i institucija u javnom/državnom sektoru i organizacija koje pružaju pomoć.

U okviru ovog projekta, predviđeno je finansiranje jačanja socijalne infrastrukture u opštinama Šid i Sombor u iznosu od 29.827.500,00 dinara (sa PDV-om).

Sredstva su namenjena za rekonstrukciju objekata osnovnih škola „Ivo Lola Ribar“ u naselju Šikara kod Sombora i „Sremski front“ u naselju Molovin, kao i za javno osvetljenje pružnog prelaza kod naselja Vašica kod Šida. Škole čiji će objekti biti rekonstruisani nalaze se nekoliko kilometara od prihvatnih centra za migrante i u narednoj školskoj godini bi se u njih upisala i deca iz migrantskih porodica koje će trajnije boraviti u ovim opštinama.