FOND MADAD

Projekti u oblasti migracija

Trenutno se sprovodi:

MADAD 2 - Podrška Evropske unije Srbiji u upravljanju migracijama – Grant ugovor TF-MADAD/2017/T04.86

Vrednost projekta: 16.000.000 evra

Donator: Evropska unija (Regionalni poverilački fond Evropske unije za rešavanje sirijske krize – „Madad fond“)

Trajanje projekta: 15 meseci (od 13.01.2018.)

Ciljevi projekta: Sveobuhvatni cilj ovog projekta je da se odgovori na potrebe migranata, izbeglica i tražioca azila u Srbiji za oporavkom, kroz pružanje podrške republičkim organima, uključujući poboljšanje uslova u skloništima i kvaliteta u pružanju usluga. Specifični ciljevi projekta su unapređenje usluge smeštaja i zaštite prava migranata, izbeglica i tražioca azila u centrima za azil, prihvatnim centrima i centrima za maloletna lica bez pratnje i pružanje adekvatnih usluga zdravstvene zaštite i obrazovanja kako bi se na efikasan način odgovorilo na potrebe migranata, izbeglica i tražioca azila u Srbiji. Poseban akcenat stavljen je na brigu i zaštitu ranjivih kategorija u migrantskoj populaciji, pre svih dece/maloletnika bez pratnje.

Koordinator projekta: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Partneri na projektu: Komesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  


 

Završen projekat

MADAD 1 – Jačanje kapaciteta u upravljanju izbegličkom/migrantskom krizom u Republici Srbiji - Grant ugovor  TF MADAD/2016/T04.28

 

Vrednost projekta: 7.299.999 evra. 

Donator: Evropska unija (Regionalni poverilački fond Evropske unije za rešavanje sirijske krize – „Madad fond“)

Projekat je započeo 13.01.2017. u trajanju od 12 meseci. 

Cilj projekta bio je da osigura i proširi direktne operativne kapacitete organa Republike Srbije sa ciljem efikasnog rešavanja i pružanja odgovora na povećane migratorne tokove, kako bi se osiguralo adekvatno funkcionisanje sistema azila i migracija.

Projektom su bili pokriveni sledeći troškovi:

 

  • Operativni/tekući troškovi smeštaja u centrima za azil, tranzitnim/prihvatnim centrima i centrima za smeštaj maloletnih lica bez pratnje roditelja ili staratelja, koji uključuju hranu, elekričnu energiju, grejanje, pranje veša, komunalne usluge, vodu i sanitarne usluge;
  • Angažovanja  dodatnog osoblja čime je obezbeđena podrška centrima za socijalni rad u obavljanju poslova iz delokruga organa starateljstva, i funkcionisanje centara za smeštaj maloletnih lica bez pratnje.
  • Angažovanja dodatnog osoblje od strane Komesarijata za izbeglice i migracije koje je obuhvatalo koordinatore objekata, terenske radnike, obezbeđenje, administrativno osoblje, prevodioce i higijeničare, a u cilju nesmetanog funkcionisanja azilnih i prihvatnih/tranzitnih centara;
  • Troškovi ishrane i smeštaja za zaposlene na terenu koje su angažovali Komesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva unutrašnjih poslova;
  • Troškovi  goriva i održavanja vozila za zaposlene Komesarijata za izbeglice i migracije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva unutrašnjih poslova, a koji su korišćeni za terenski rad sa migrantskom populacijom;
  • Nabavka  IT opreme za potrebe zaposlenih u Ministarstvu, Komesarijatu za izbeglice i migracije i Ministarstva unutrašnjih poslova.
  • Angažovanja Jedinice za upravljanje projektom u okviru Ministarstva za rad, zapošljvanje, boračka i socijalna pitanja;