Kontakt

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Dežurni telefoni Info-centra:

Socijalna i porodično-pravana zaštita 011/303-86-61

Osobe sa invaliditetom i boračko invalidska zaštita 011/303-86-77

Nasilje u porodici 011/303-86-61

Rad i inspekcija rada 011/303-86-77

Penzijsko i invalidsko osiguranje 011/334-78-09

Radno vreme (radnim danima) Info-centra Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je od 07:30 - 16:30 časova.

 

Kancelarije Inspekcije rada (adrese i telefoni)

docPreuzmite tabelu128.5 KB

Kancelarija za brze odgovore

Kancelarija za brze odgovore ministarstva će omogućiti lakšu, bržu komunikaciju i rešavanje zahteva građana da na jednom mestu dobiju potrebne informacije o ponednetim zahtevima, pritužbama, žalbama i drugim podnescima. Po prijemu podneska podnosilac dobija informaciju o roku rešavanja zahteva, a referenti kancelarije prate unapred definisane procedure koje su razrađene za određeni zahtev kako bi u što kraćem roku obezbedili konačno rešenje. Ukoliko bude potrebe za dopunu dokumentacije, podnosilac zahteva će biti obavešten o istom, kako bi se ispoštovao rok završetka. Građani će za neuporedivo kraće vreme uspeti da dobiju sve informacije vezane za podneske.

Rok za dobijanje odgovora je pet radnih dana.

E-mail adresa brziodgovori@minrzs.gov.rs

Obavezno navedite ime i prezime, kontakt telefon i adresu prilikom slanja poruke na mail.

 

Video galerija

Ministar Vulin o padu nezaposlenosti  - POGLEDAJTE VIDEO GALERIJU

Foto galerija

Komemoracija Grdelica 3Zaboravi ako možeš...Putnički voz 393...NATO agresija

LINKOVI I OBAVEŠTENJA

Prijavi korupciju