Informacije o socijalnim davanjima

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

-   Nadoknade za isplatu udžbenika za decu na porodičnom smeštaju za školsku 2018/2019 godinu

dana 27.11.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

- Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju

za mesec oktobar dana 20.11.2018. godine

- Dodataka za pomoć i negu drugog lica

za mesec oktobar dana 20.11.2018. godine

- Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec oktobar dana 20.11.2018. godine

- Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

za mesec oktobar dana 20.11.2018.-21.11.2018.godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

- Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

za mesec oktobar dana 21.11.2018. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

- Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec oktobar dana 20.11.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

- Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju

za mesec septembar dana 18.10.2018. godine

- dodataka za pomoć i negu drugog lica

za mesec septembar dana 19.10.2018. godine

- Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec septembar dana 20.10.2018. godine

- Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

za mesec septembar dana 19.10.2018. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

- Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

za mesec septembar dana 19.10.2018. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

- Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec septembar dana 20.10.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

- Novčane socijalne pomoći, dodataka za pomoć i negu drugog lica, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti),

za mesec avgust dana 19.09.2018. godine

- Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec avgust dana 20.09.2018. godine

- Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

za mesec avgust dana 20.09.2018. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

- Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

za mesec avgust dana 21.09.2018. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

- Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec avgust dana 20.09.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

- Novčane socijalne pomoći, dodataka za pomoć i negu drugog lica, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti),

za mesec jul dana 18.08.2018. godine

- Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec jul dana 21.08.2018. godine

- Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec jul dana 18.08.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

-    Novčane socijalne pomoći, dodataka za pomoć i negu drugog lica, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti),

za mesec jun dana 19.07.2018. godine

-    Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec jun dana 20.07.2018. godine

-    Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec jun dana 20.07.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

-     Novčane socijalne pomoći, dodataka za pomoć i negu drugog lica, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti),

za mesec april dana 18.05.2018. godine

 -     Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec april dana 18.05.2018. godine

-     Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec april dana 19.05.2018. godine

-      Isplata godišnjeg novčanog primanja za: oporavak nosilaca „partizanske spomenice 1941 godine“, lica odlikovana ordenom narodnog heroja, članove porodica narodnih heroja i članove porodica  odlikovanih ordenom Karađorđeve zvezde s mačevima za 2018. godinu počeće  17.05.2018. godine.


 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

-Novčane socijalne pomoći, dodataka za pomoć i negu drugog lica, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti),

za mesec mart dana 19.04.2018. godine

-Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec mart dana 20.04.2018. godine

-Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec mart dana 20.04.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

-Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti),

za mesec februar dana 17.03.2018. godine

-dodatka za pomoć i negu drugog lica,

za mesec februar dana 19.03.2018. godine

-Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec februar dana 20.03.2018. godine

-Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec februar dana 20.03.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

- Novčane socijalne pomoći, dodatka za pomoć i negu drugog lica, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti),

za mesec januar dana 20.02.2018. godine

- Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec januar dana 20.02.2018. godine

- Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca 

za mesec januar dana 20.02.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  saopštava da isplata korisnicima:
-  Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodatka za pomoć i negu drugog lica na teritoriji AP KiM  
za mesec DECEMBAR 2017. godine počinje dana 02.02.2018.godine.


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da isplata korisnicima:

- Osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine;

- Novčane socijalne pomoći, dodatka za pomoć i negu drugog lica, naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti);

- Dečjeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec JUL počinje dana 18.08.2017.godine.