Informacije o socijalnim davanjima

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

-Novčane socijalne pomoći, dodataka za pomoć i negu drugog lica, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti),

za mesec mart dana 19.04.2018. godine

-Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec mart dana 20.04.2018. godine

-Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec mart dana 20.04.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

-Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti),

za mesec februar dana 17.03.2018. godine

-dodatka za pomoć i negu drugog lica,

za mesec februar dana 19.03.2018. godine

-Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec februar dana 20.03.2018. godine

-Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec februar dana 20.03.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

- Novčane socijalne pomoći, dodatka za pomoć i negu drugog lica, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti),

za mesec januar dana 20.02.2018. godine

- Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec januar dana 20.02.2018. godine

- Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca 

za mesec januar dana 20.02.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  saopštava da isplata korisnicima:
-  Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodatka za pomoć i negu drugog lica na teritoriji AP KiM  
za mesec DECEMBAR 2017. godine počinje dana 02.02.2018.godine.


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da isplata korisnicima:

- Osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine;

- Novčane socijalne pomoći, dodatka za pomoć i negu drugog lica, naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti);

- Dečjeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec JUL počinje dana 18.08.2017.godine.