Projekti

Nedelja, 01. Jun 2014

PROJEKTI U TOKU Tvining projekat '' Priprema institucija tržišta rada Republike Srbije za Evropsku strategiju zapošljavanja '' za cilj ima ubrzanje reformi tržišta rada u skladu sa evropskim standardima, kao i jačanje uticaja nacionalne politike zapošljavanja. Projekat se finansira iz evropskih IPA 2011 fondova i realizuje se sa parterima iz Evropske unije – Ministarstvom rada, zapošljavanja i zdravlja Republike Francuske i Nacionalnom službom Republike Francuske, Ministarstvom rada, porodice i… opširnije »

Plan zapošljavanja

Nedelja, 01. Jun 2014

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu 257.48 KB Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2016. godinu 133.43 KB Nacionalni plan za zapošljavanje za 2015. godinu 109.01 KB Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2014. godinu Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2013. godinu Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. godinu opširnije »

IPA IV – Razvoj ljudskih resursa

Nedelja, 01. Jun 2014

U Republici Srbiji je trenutno u toku priprema nadležnih institucija za korišćenje IV komponente IPA programa – razvoj ljudskih resursa. S tim u vezi, Vlada RS je 5. novembra 2009. godine donela Zaključak o prihvatanju Informacije o potrebi određivanja Operativnih struktura za upravljanje i sprovođenje Operativnih programa u okviru IPA komponenti regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa. Pomenutim Zaključkom pomoćnik ministra za zapošljavanje, imenovan je za odgovorno lice u obavljanju poslova… opširnije »

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Nedelja, 01. Jun 2014

Procedura osnivanja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI 174.5 KB Spisak preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 157.5 KB Pogledajte Najčešća pitanja opširnije »

Ispit

Nedelja, 01. Jun 2014

Dokumentacija 840.23 KB opširnije »

Agencije za zapošljavanje

Nedelja, 01. Jun 2014

Zahtev za izdavanje dozvole 428.92 KB Spisak agencija 80.12 KB Pravilnik agencije za zapošljavanje 38.64 KB Naknada po uredbi 26 KB Pogledajte Najčešća pitanja opširnije »

Pravilnici

Nedelja, 01. Jun 2014

Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održavanja zaposlenja osoba sa invaliditetom Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvšenja te obaveze Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i standardima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije Pravilnik o bližoj sadržini podataka i načinu vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja Pravilnik o… opširnije »

Zakoni

Nedelja, 01. Jun 2014

Zakon o zapošljavanju Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji Zakon o zapošljavanju stranaca 30.52 KB Zakonom o zapošljavanju stranaca („Službeni glasnik RS“ broj 128/2014 od 26. novembra 2014. godine, u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 4. decembra 2014. godine i Pravilnikom o dovolama za rad („Službeni glasnik RS“ broj 94/2015 od 17. novembra 2015. godine) koji je stupio na snagu dana 25. novembra 2015. godine, propisani su novi uslovi za zapošljavanje stranaca u Republici… opširnije »

Sektor za zapošljavanje

Nedelja, 01. Jun 2014

Obavlja poslove koji se odnose na analizu stanja i predlaganje mera za unapređenje stanja i izradu propisa u oblastima zapošljavanja u zemlji i inostranstvu, podsticanja zapošljavanja i mera aktivne politike zapošljavanja; profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, socijalnog zapošljavanja i socijalnog preduzetništva, izdavanje dozvola za rad agencijama za zapošljavanje, preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i odobrenja za sprovođenje mera i… opširnije »