Pomoćnica ministra Nina Mitić na zasedanju Saveta za regionalnu saradnju

Utorak, 10. Oktobar 2017

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Nina Mitić prisustvovala je zasedanju Saveta za regionalnu saradnju u Briselu, na kome je predstavljen Balkanski barometar (BB) iz 2017. godine. Balkanski barometar predstavlja godišnje istraživanje mišljenja građana i poslovnih zajednica o stanju u regionu. Prema Barometru iz 2015. godine, 15 odsto ispitanika ocenilo je korupciju kao jedan od glavnih… opširnije »

Pomoćnica ministra Nina Mitić na sastanku radne grupe projekta ,,Integracija Roma 2020“

Četvrtak, 21. Septembar 2017

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zadužena za  Sektor za rodnu ravnopravnost i antidiskriminacionu politiku, Nina Mitić, učestvovala je na sastanku radne grupe projekta ,,Integracija Roma 2020“ u Beogradu.  Cilj sastanka bio je pregled ostvarenih rezultata u proteklom periodu. Na sastanku je predstavljen Izveštaj o sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016- 2025 u 2016. godini.  Akcioni tim… opširnije »

Pomoćnica ministra Nina Mitić na Implementacionom sastanku ljudske dimenzije 2017

Sreda, 20. Septembar 2017

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zadužena za  Sektor za rodnu ravnopravnost i antidiskriminacionu politiku, Nina Mitić, učestvovala je na Implementacionom sastanku ljudske dimenzije OEBS  2017, održanom u Varšavi. Implementacioni sastanak ljudske dimenzije, je najveći evropski skup posvećen temi ljudskih prava koji svake jeseni, više od 15 godina, u glavnom gradu Poljske organizuje OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava… opširnije »

„Otvorena vrata“ u četvrtak, 21. septembra 2017.

Utorak, 19. Septembar 2017

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovodi akciju „Otvorena vrata“ u cilju unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.   „Otvorena vrata“ biće održana u četvrtak, 21. septembra 2017. godine od 10 do 12 časova, u Maloj sali na VI spratu, ul. Nemanjina br.22-26,  u Beogradu.   Potrebno je posetu prethodno najviti i zakazati na broj telefona 011/ 264-1400, ili putem e-mail adrese… opširnije »

SAOPŠTENjE ZA MEDIJE ILO

Petak, 15. Septembar 2017

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja razgovarala je sa predstavnicima Međunarodne organizacije rada o predstojećim zajedničkim aktivnostima u okviru projekta ,,Angažovanje i podrška na nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečjeg rada“ koji sprovodi ova međunarodna organizacija.  Tokom sastanka dogovorene su obuke za identifikaciju i prevenciju zloupotrebe dečijeg rada koje će biti održane za predstavnike Centara za socijalni rad, Inspektorata za rad… opširnije »

Saopštenje za medije, RAT

Utorak, 12. Septembar 2017

Pomoćnica Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja razgovarala je sa predstavnicima Akcionog tima projekta ,,Integracija Roma 2020“ i predstavnicima resornih ministarstava o dosadašnjim realizovanim aktivnostima u okviru ovog projekta. Projekat ,,Integracija Roma 2020“ sprovodi Regionalni savet za saradnju iz Sarajeva. Cilj projekta jeste da osigura zalaganje vlada u integraciji specifičnih mera za pitanja Roma u socio-ekonomskim politika i kroz planiranje budžeta.… opširnije »

Saopštenje za medije SKGO Kragujevac

Utorak, 12. Septembar 2017

Pomoćnica Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prisustvovala je regionalnoj prezentaciji nacionalnog Akcionog plana za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-2025, za period od 2017. do 2018. godine, u Kragujevcu. Skup je organizovala Stalna konferencija gradova i opština i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Na skupu su učestvovali predstavnici gradova i opština koji se bave  inkluzijom Roma na lokalnom… opširnije »