Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje obavlja poslove koji se odnose na pripremu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja, socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; pripremu nacrta bilateralnih i multilateralnih sporazuma i administrativnih sporazuma o socijalnom osiguranju; praćenje stanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja, kao i usklađivanje penzija i materijalnog položaja penzionera.

U okviru sektora za pio postoje uze jedinice i to:

  • Odeljenje za normativne i upravno-nadzorne poslove
  • Grupa za međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju
  • Grupa za planiranje, statistiku i analizu.

Pomoćnik ministra: Zoran Milošević

Video galerija

Ministar Vulin o padu nezaposlenosti  - POGLEDAJTE VIDEO GALERIJU

Foto galerija

Komemoracija Grdelica 3Zaboravi ako možeš...Putnički voz 393...NATO agresija

LINKOVI I OBAVEŠTENJA

Prijavi korupciju