Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na pripremu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti podrške osobama sa invaliditetom, praćenje primene međunarodnih konvencija i uporednog zakonodavstva u oblasti podrške osoba sa invaliditetom.

Akivnosti Sektora usmerene su na praćenje implementacije strateških ciljeva definisanih Strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, promociju prava osoba sa invaliditetom, razvoj i podršku alternativnih oblika zaštite osoba sa invaliditetom kako bi se omogućila uspešnija uključenost osoba da invaliditetom u socio–ekonomski život Srbije. Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na pripremu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti podrške osobama sa invaliditetom, praćenje primene međunarodnih konvencija i uporednog zakonodavstva u oblasti podrške osoba sa invaliditetom.

Uže unutrašnje jedinice su:

  • Grupa za normativne poslove
  • Grupa za unapređenje zaštite osoba sa invaliditetom.

Pomoćnik ministra: Vladimir Pešić

Video galerija

Ministar Vulin o padu nezaposlenosti  - POGLEDAJTE VIDEO GALERIJU

Foto galerija

Komemoracija Grdelica 3Zaboravi ako možeš...Putnički voz 393...NATO agresija

LINKOVI I OBAVEŠTENJA

Prijavi korupciju