четвртак, 27. Април 2017

Nagrada "28 april"

Nacionalna priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Povodom obeležavanja 28. aprila – Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa socijalnim partnerima organizuje takmičenje za dodelu Nacionalnih priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Nacionalna priznanja za doprinos, rezultate i zasluge postignute u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu biće dodeljena pravnim licima, preduzetnicima, Odboru za bezbednost i zdravlje na radu, sindikalnim organizacjama i pojedincima, i to:
- Povelja "28. april";
- Plaketa "28. april";
- Pohvalnica "28. april".
Detaljnije informacije možete naći u obaveštenju u uslovima za dodelu priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za 2016. godinu.
Rok za podnošenje prijava i predloga za dodelu priznanja je 24. marta 2017. godine.
Nacionalna priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu biće dodeljena na manifestaciji, povodom obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.
Za sve ostale informacije, osoba za kontakt: Biljana Đurić, 011/33-47-391, e-pošta: biljana.djuric@minrzs.gov.rs

docOBRAZAC 1 I 2103.5 KB

docOBAVEŠTENjE O USLOVIMA ZA DODELU NACIONALNIH PRIZNANjA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU ZA 2016. GODINU70.5 KB

Video galerija

Ministar Vulin u Beču razgovarao sa austrijskim ministrom unutrašnjih poslova  - POGLEDAJTE VIDEO GALERIJU

Foto galerija

Komemoracija Grdelica 3Zaboravi ako možeš...Putnički voz 393...NATO agresija

LINKOVI I OBAVEŠTENJA

Prijavi korupciju