Dokumenta, informacije, mišljenja i drugo

SMERNICE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA OTVORENOM PRI VISOKIM TEMPERATURAMA

pdfIzveštaj o radu Uprave za 2015313 KB

pdfIzveštaj o radu Uprave za 2016306 KB

pdf Praktični vodič - azbest5.89 MB

pdfUputstvo za podnošenje zahteva pravnih lica i preduzetnika koji su nosioci licence u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu97.72 KB

pdfPreventivni i periodični pregledi opreme za rad1.74 MB

zipIzdavanje licenci za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu167.03 KB

zipStručni ispit za koordinatora na privremenim ili pokretnim gradilištima282.94 KB

zipStručni ispit u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu207.91 KB

pdfNeobavezujući vodič o dobroj praksi za primenu Direktive 1999 92 EZ1012.61 KB

pdfBrošura MOR-a - Kontrolne tačke za prevenciju stresa na radu3.39 MB

pdfSmernice za rad na visokim temperaturama148.45 KB

linkKompanije koje su dobile bespovratna sredstva (grant) vezano za projekat «UNAPREĐENjE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU U SRBIJI»

zipBrošure Kampanja 2012-13 Radimo zajedno na prevenciji rizika

pdfIzvor i Uzrok povrede na radu Međunarodna šifra

pdfMišljenje o primeni Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

pdfSmernice za procenu rizika Evropske Unije

pdfAkt o proceni rizika

pdfSpisak koordinatora za izvođenje radova442.51 KB

pdfSpisak koordinatora za izradu projekta420.39 KB

pdfStručno uputstvo za izradu metodologija pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

zipIstraživanje javnog mnenja u Evropi

docSaopštenje Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu – Napo za učitelje

docIzveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu48 KB