Direktori Uprava i Inspektorata

Vera Božić Trefalt

Rođena je 1956. godine u Šapcu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer-međunarodno pravo, i položila pravosudni ispit, a trenutno pohađa Specijalističke studije evropskog prava.

U periodu od 1983. do 1992.god. radila je u Zavodu za tržište rada, na poslovima izrade propisa. Od 1992. godine radi u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, na inspekcijskim poslovima, kao i na pripremi, izradi i primeni zakona i podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa.

Od 2003. godine obavljala je poslove Načelnika Odeljenja inspekcije rada u Sektoru inspekcije rada, a od početka 2005. godine bila je pomoćnik ministra rada u Sektoru za rad, do kraja 2005. godine, kada je postavljena za Direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.

Član je Saveta za bezbednost i zdravlje na radu i jedan od osnivača nevladinih organizacija Saveza za zaštitu na radu Jugoslavije i Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije. Jedan je od autora knjige Bezbednost i zdravlje na radu-direktive evropske unije, Zbirke propisa u ovoj oblasti i većeg broja radova u domaćim publikacijama sa temama iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Kontakt:
• Adresa: Terazije 41, 11000 Beograd
• Telefon: + 381 11 334 73 91; + 381 11 334 73 92; + 381 11 334 73 93
• E-pošta: upravazabzr@minrzs.gov.rs