Arhiva - Visine socijalnih davanja

Februar 2014. godine

xlsNovčana socijalna pomoć

xlsPosebna novčana naknada

xlsDečiji dodatak

xlsRoditeljski dodatak

xlsPomoć i nega drugog lica

Januar 2014. godine

xlsNovčana socijalna pomoć

xlsPosebna novčana naknada

xlsDečiji dodatak

xlsRoditeljski dodatak

xlsPomoć i nega drugog lica

Decembar 2013. godine

xlsNovčana socijalna pomoć

xlsPosebna novčana naknada

xlsDečiji dodatak

xlsRoditeljski dodatak

xlsPomoć i nega drugog lica

 

NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ
za mesec: 07.2013. godine

Broj članova porodice

Broj porodica

Ukupan iznos

Ukupno lica

1 član

35.173

265.340.503,31

35.173

2 člana

20.493

198.484.694,70

40.986

3 člana

14.205

161.033.887,95

42.615

4 člana

15.652

205.218.424,57

62.608

5 članova

7.677

116.142.410,76

38.385

6 članova i više

5.391

93.412.589,65

32.346

UKUPNO

98.591

1.039.632.510,94

252.113

Datum obrade: 09.08.2013. godine
Datum valute:
OSNOVICA ZA ISPLATU 7.530,00 din.

 

POSEBNA NOVČANA NAKNADA
za mesec: 07.2013. godine

Broj korisnika

Redovan iznos

Razlika

Ukupan iznos

380

4.979.796,10

122.447,50

5.102.243,60

Datum obrade: 09.08. 2013. godine
Datum valute:
Osnovica za isplatu: 13.156,12

 

DEČIJI DODATAK
Za mesec 07.2013. godine

Prvorođeno

Drugorođeno

Trećerođeno

Četvrtorođeno

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

171.821

462.321.543,54

145.843

386.654.642,13

55.653

147.913.303,08

17.018

45.481.240,27

207.505

390.335

1.042.370.729,02

 Datum obrade 07.08.2013 godine
Datum valute:
Redovan iznos dečijeg dodatka je 2,535,11 dinara, a uvećan 3.295,62 dinara
Cenzus za ostvarivanje prava: - redovni: 7.885,23 - uvećani: 9.462,27

 

RODITELjSKI DODATAK PREMA REDOSLEDU ROĐENjA
Za mesec 07.2013 godine

 

Prvorođeno
36.271,86 din

Drugorođeno
Rata – 5.909,86 din

Trećerođeno
Rata –10.637,26 din

Četvrtorođeno
Rata –14.182,87 din

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

Iznos

broj

Iznos

broj

iznos

broj

iznos

2.572

92.867.082,00

42.721

249.919.938,00

12.805

135.157.175,00

3.303

44.488.139,00

59.963

61.401

522.432.334,00

Datum obrade: 07.08.2013. godine
Datum valute

NAPOMENA:
- ISPLATA ZA PRVOROĐENO DETE SE VRŠI JEDNOKRATNO ,
- ISPLATA ZA DRUGOROĐENO, TREĆEROĐENO I ČETVRTOROĐENO DETE SE VRŠI U 24 MESEČNE RATE

 

POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA
za mesec 07.2013. godine

Kategorija

Pojedinačni iznos

Broj korisnika

Ukupan iznos

Dodatak za pomoć i negu po čl.25 (šifra 1)

9.478,00

18.154

194.379.648,90

Uvećan dodatak za pomoć i negu po čl.25a (šif.2)

25.563,00

14.605

390.568155,90

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100% (šif.31)

9.815,00

16.073

162.856.421,40

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60% (šif.33)

16.114,00

138

2.271.395,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 50% (šif.34)

17.689,00

45

813.694,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 70% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.35)

21.153,00

10

211.530,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica(šifra 36)

9.815,00

9

92.588,20

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 80%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 37)

12.964,00

1

12.964,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 38)

16.114,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.4)

29,00

97

35.378,40

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.5)

3.179,00

627

2.015.056,70

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.6)

4.771,00

256

1.221.376,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.9)

2.472,00

56

186.893,10

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.16)

5.698,00

7

61.289,10

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.17)

6.328,00

1

22.413,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.18)

6.958,00

9

62.622,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.19)

7.273,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 7)

29,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 40%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 8)

3.179,00

1

3.179,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.10)

16.114,00

1.012

16.379.400,30

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.11)

19.264,00

336

6.529.382,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.12)

20.856,00

49

1.088.052,10

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.15)

18.557,00

313

5.826.898,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.21)

21.783,00

9

196.047,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.22)

22.413,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.23)

23.043,00

2

46.086,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.24)

23.358,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 13)

16.114,00

7

112.798,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 40% -za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 14)

19.264,00

1

19.264,00

UKUPNO uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica

 

33.664

590.632.883,20

UKUPNO

 

51.818

785.012.532,10

 

Datum obrade:13.08.2013. godine

Datum valute:

 

NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

za mesec: 05.2013. godine

Broj članova porodice

Broj porodica

Ukupan iznos

Ukupno lica

1 član

38.427

291.409.113,62

38.427

2 člana

22.290

216.389.252,21

44.580

3 člana

15.817

183.801.939,13

47.451

4 člana

16.568

220.302.107,16

66.272

5 članova

8.044

122.647.660,52

40.220

6 članova i više

5.568

96.959.099,11

33.408

UKUPNO

106.714

1.131.509.171,75

270.358

Datum obrade:10.06.2013. godine
Datum valute:
Osnovica za isplatu 7.530,00 din.

 

POSEBNA NOVČANA NAKNADA

za mesec: 05.2013. godine

Broj korisnika

Redovan iznos

Razlika

Ukupan iznos

373

4.847.386,40

149.711,70

4.997.098,10

Datum obrade: 10.06. 2013. godine
Datum valute:
Osnovica za isplatu: 13.156,12

 

DEČIJI DODATAK

Za mesec 05.2013. godine

Prvorođeno

Drugorođeno

Trećerođeno

Četvrtorođeno

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

171.620

461.776.797,36

145.339

385.621.288,66

55.276

146.971.520,38

16.798

44.742.276,79

206.968

389.033

1.039.111.883,19

  Datum obrade:  06.06.2013 godine

Datum valute:

Redovan iznos dečijeg dodatka je 2,535,11 dinara, a uvećan 3.295,62 dinara

Cenzus za ostvarivanje prava: - redovni: 7.815,54; - uvećani: 9.378,65

 

RODITELjSKI DODATAK PREMA REDOSLEDU ROĐENjA

Za mesec 05.2013 godine

 

Prvorođeno
35.045,28 din

Drugorođeno
Rata – 5.710,01 din

Trećerođeno
Rata –10.277,55 din

Četvrtorođeno
Rata –13.703,25 din

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

Iznos

broj

Iznos

broj

iznos

broj

iznos

2.319

82.500.858,00

43.164

253.604.592,00

12.895

134.986.554,00

3.301

44.062.993,00

60.254

61.679

515.154.997,00

Datum obrade: 06.06.2013. godine

Datum valute

NAPOMENA:
- ISPLATA ZA PRVOROĐENO DETE SE VRŠI JEDNOKRATNO ,
- ISPLATA ZA DRUGOROĐENO, TREĆEROĐENO I ČETVRTOROĐENO DETE SE VRŠI U 24 MESEČNE RATE

 

POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA

Za mesec 05.2013 godine

Kategorija

Pojedinačni iznos

Broj korisnika

Ukupan iznos

Dodatak za pomoć i negu po čl.25 (šifra 1)

9.478,00

18.148

191.798.528,60

Uvećan dodatak za pomoć i negu po čl.25a (šif.2)

25.563,00

14.539

384.551.334,80

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100% (šif.31)

9.815,00

15.929

161.219.496,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60% (šif.33)

16.114,00

139

2.255.281,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 50% (šif.34)

17.689,00

45

842.479,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 70% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.35)

21.153,00

10

211.530,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica(šifra 36)

9.815,00

8

78.520,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 80%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 37)

12.964,00

1

12.964,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 38)

16.114,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.4)

29,00

104

35.186

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.5)

3.179,00

633

2.068.747,30

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.6)

4.771,00

254

1.211.834,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.9)

2.472,00

57

184.164,30

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.16)

5.698,00

6

50.273,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.17)

6.328,00

2

28.741,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.18)

6.958,00

9

62.622,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.19)

7.273,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 7)

29,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 40%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 8)

3.179,00

1

3.179,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.10)

16.114,00

1.014

16.453.257,50

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.11)

19.264,00

334

6.741.841,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.12)

20.856,00

49

1.021.944,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.15)

18.557,00

315

5.845.455,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.21)

21.783,00

9

196.047,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.22)

22.413,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.23)

23.043,00

2

46.086,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.24)

23.358,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 13)

16.114,00

7

112.798,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 40% -za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 14)

19.264,00

1

19.264,00

UKUPNO uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica

 

33.468

583.253.043,90

UKUPNO

 

51.616

775.051.572,50

 

Datum obrade:14.06.2013. godine

Datum valute:

 

 

NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

za mesec: 04.2013. godine

Broj članova porodice

Broj porodica

Ukupan iznos

Ukupno lica

1 član

37.531

282.019.056,10

37.531

2 člana

21.813

210.362.206,22

43.626

3 člana

15.410

176.862.601,39

46.230

4 člana

16.200

213.246.419,60

64.800

5 članova

7.933

119.701.851,42

39.665

6 članova i više

5.442

93.866.242,96

32.652

UKUPNO

104.329

1.096.058.377,69

264.504

Datum obrade: 10.05.2013. godine
Datum valute:
Osnovica za isplatu 7.530,00 din.

 

POSEBNA NOVČANA NAKNADA

za mesec: 04.2013. godine

Broj korisnika

Redovan iznos

Razlika

Ukupan iznos

364

4.774.348,70

149.923,70

4.924.272,40

Datum obrade: 13.05. 2013. godine
Datum valute:
Osnovica za isplatu: 13.156,126

 

DEČIJI DODATAK

Za mesec 04.2013. godine

Prvorođeno

Drugorođeno

Trećerođeno

Četvrtorođeno

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

170.668

458.101.572,11

144.654

382.844.227,65

54.975

146.056.679,72

16.706

44.646.243,39

205.848

387.003

1.031.648.722,87

  Datum obrade:  08.05.2013 godine

Datum valute:

Redovan iznos dečijeg dodatka je 2,535,11 dinara, a uvećan 3.295,62 dinara

Cenzus za ostvarivanje prava: - redovni: 7.815,54; - uvećani: 9.378,65

 

RODITELjSKI DODATAK PREMA REDOSLEDU ROĐENjA

Za mesec 04.2013 godine

 

Prvorođeno
35.045,28 din

Drugorođeno
Rata – 5.710,01 din

Trećerođeno
Rata –10.277,55 din

Četvrtorođeno
Rata –13.703,25 din

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

Iznos

broj

Iznos

broj

iznos

broj

iznos

2.221

77.892.856,00

43.093

24.5959.024,00

12.830

131.396.794,00

3.276

43.095.600,00

59.990

61.420

498.344.274,00

Datum obrade: 08.05.2013. godine

Datum valute

NAPOMENA:
- ISPLATA ZA PRVOROĐENO DETE SE VRŠI JEDNOKRATNO ,
- ISPLATA ZA DRUGOROĐENO, TREĆEROĐENO I ČETVRTOROĐENO DETE SE VRŠI U 24 MESEČNE RATE

 

POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA

za mesec 04.2013. godine

 

Kategorija

Pojedinačni iznos

Broj korisnika

Ukupan iznos

Dodatak za pomoć i negu po čl.25 (šifra 1)

9.478,00

18.254

191.616.814,30

Uvećan dodatak za pomoć i negu po čl.25a (šif.2)

25.563,00

14.561

388.193.867,90

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100% (šif.31)

9.815,00

15.816

159.573.924,60

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60% (šif.33)

16.114,00

139

2.487.813,40

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 50% (šif.34)

17.689,00

44

778.316,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 70% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.35)

21.153,00

10

211.530,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica(šifra 36)

9.815,00

8

78.520,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 80%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 37)

12.964,00

1

18.141,80

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 38)

16.114,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.4)

29,00

107

35.273,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.5)

3.179,00

634

2.035.167,80

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.6)

4.771,00

256

1.225.918,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.9)

2.472,00

56

175.954,30

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.16)

5.698,00

6

50.273,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.17)

6.328,00

2

28.741,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.18)

6.958,00

9

62.622,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.19)

7.273,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 7)

29,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 40%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 8)

3.179,00

1

3.179,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.10)

16.114,00

1.013

16.423.813,40

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.11)

19.264,00

331

6.666.658,80

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.12)

20.856,00

49

1.021.944,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.15)

18.557,00

317

5.900.400,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.21)

21.783,00

9

196.047,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.22)

22.413,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.23)

23.043,00

2

46.086,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.24)

23.358,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 13)

16.114,00

7

112.798,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 40% -za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 14)

19.264,00

1

19.264,00

UKUPNO uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica

 

33.379

585.346.253,00

UKUPNO

 

51.633

776.963.067,30

Datum obrade: 14.05.2013. godine

 

 

NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

za mesec: 02.2013. godine

Broj članova porodice

Broj porodica

Ukupan iznos

Ukupno lica

1 član

35.573

263.191.193,69

35.573

2 člana

20.749

197.368.947,32

41.498

3 člana

14.481

163.386.518,64

43.443

4 člana

15.556

198.978.087,11

62.224

5 članova

7.703

112.819.261,39

38.515

6 članova i više

5.299

88.414.231,33

31.794

UKUPNO

99.361

1.024.158.239,48

253.047

Datum obrade: 11. 03. 2013. godine

Osnovica za isplatu 7.275,00 din.

 

POSEBNA NOVČANA NAKNADA

za mesec: 02.2013. godine

Broj korisnika

Redovan iznos

Razlika

Ukupan iznos

359

4.590.377,00

3.744,60

4.594.121,70

Datum obrade: 11.03. 2013. godine

Osnovica za isplatu: 12.898,16

 

DEČIJI DODATAK

Za mesec 02.2013. godine

Prvorođeno

Drugorođeno

Trećerođeno

Četvrtorođeno

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

169.282

439.267.830,15

143.720

368.101.966,95

54.613

140.632.073,77

16.591

42.996.361,15

204.268

384.206

990.998.232,02

  Datum obrade:  07.03.2013 godine

 

 

RODITELjSKI DODATAK PREMA REDOSLEDU ROĐENjA

Za mesec 02.2013 godine

 

Prvorođeno
35.045,28 din

Drugorođeno
Rata – 5.710,01 din

Trećerođeno
Rata –10.277,55 din

Četvrtorođeno
Rata –13.703,25 din

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

Iznos

broj

Iznos

broj

iznos

broj

iznos

2.538

88.278.756,00

42.630

249.177.930,00

12.544

130.706.198,00

3.269

43.819.911,00

59.566

60.981

511.982.795,00

Datum obrade: 07.03.2013. godine

NAPOMENA:
- ISPLATA ZA PRVOROĐENO DETE SE VRŠI JEDNOKRATNO ,
- ISPLATA ZA DRUGOROĐENO, TREĆEROĐENO I ČETVRTOROĐENO DETE SE VRŠI U 24 MESEČNE RATE

 

POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA

za mesec 02.2013. godine

 

Kategorija

Pojedinačni iznos

Broj korisnika

Ukupan iznos

Dodatak za pomoć i negu po čl.25 (šifra 1)

9.157,00

18.292

188.662.902,60

Uvećan dodatak za pomoć i negu po čl.25a (šif.2)

24.699,00

14.533

378.319.632,80

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100% (šif.31)

9.259,00

15.719

148.079.388,70

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60% (šif.33)

15.435,00

133

2.346.581,30

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 50% (šif.34)

16.979,00

44

747.076,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 70% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.35)

20.376,00

10

203.760,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica(šifra 36)

9.259,00

8

74.072,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 80%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 37)

12.347,00

0

0,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 38)

15.435,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.4)

0,00

2

30.870,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.5)

2.981,00

639

1.900.133,40

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.6)

4.542,00

258

1.180.920,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.9)

2.289,00

56

146.015,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.16)

5.452,00

6

48.254,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.17)

6.069,00

2

27.680,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.18)

6.687,00

9

60.183,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.19)

6.995,00

1

6.995,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 7)

0,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 40%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 8)

2.981,00

1

2.981,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.10)

15.435,00

1.018

16.064.941,60

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.11)

18.523,00

327

6.146.050,90

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.12)

20.084,00

49

984.116,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.15)

17.831,00

321

5.717.382,80

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.21)

20.994,00

9

495.302,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.22)

21.611,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.23)

22.229,00

2

44.458,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.24)

22.537,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 13)

15.435,00

5

77.175,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 40% -za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 14)

18.523,00

1

18.523,00

UKUPNO uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica

 

33.153

562.722.491,50

UKUPNO

 

51.445

751.385.394,10

Datum obrade: 12.03.2013. godine

 

NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

za mesec: 10.2012. godine

Broj članova porodice

Broj porodica

Ukupan iznos

Ukupno lica

1 član

33.229

246.196.327,21

33.229

2 člana

19.076

181.222.887,67

38.152

3 člana

13.229

147.740.189,89

39.687

4 člana

14.192

181.793.864,75

56.768

5 članova

7.334

107.571.080,03

36.670

6 članova i više

5.079

85.423.623,91

30.474

UKUPNO

92.139

949.947.973,46

234.980

Datum obrade: 08.11. 2012. godine

Osnovica za isplatu 7.275,00 din.

 

POSEBNA NOVČANA NAKNADA

za mesec: 10.2012. godine

Broj korisnika

Redovan iznos

Razlika

Ukupan iznos

331

4.241.843,30

33.516,70

4.275.360,00

Datum obrade: 14.11. 2012. godine

Osnovica za isplatu: 12.898,16

 

DEČIJI DODATAK

Za mesec 10.2012. godine

Prvorođeno

Drugorođeno

Trećerođeno

Četvrtorođeno

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

168.922

434.153.600,10

145.231

369.501.672,73

55.386

141.327.125,42

16.946

43.622.394,45

205.512

386.485

988.604.792,70

  Datum obrade:  14.11 .2012. godine

Redovan iznos dečijeg dodatka je 2.449,38 dinara, a uvećan 3.184,17 dinara

Cenzus za ostvarivanje prava: - redovni: 7.761,33; - uvećani: 9.313,59

 

RODITELjSKI DODATAK PREMA REDOSLEDU ROĐENjA

Za mesec 10.2012 godine

 

Prvorođeno
35.045,28 din

Drugorođeno
Rata – 5.710,01 din

Trećerođeno
Rata –10.277,55 din

Četvrtorođeno
Rata –13.703,25 din

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

Iznos

broj

Iznos

broj

iznos

broj

iznos

3.289

108.402.784,00

43.116

242.210.888,00

12.478

125.603.757,00

3.294

43.545.137,00

60.725

62.177

519.762.566,00

Datum obrade: 14.11.2012. godine

NAPOMENA:
- ISPLATA ZA PRVOROĐENO DETE SE VRŠI JEDNOKRATNO ,
- ISPLATA ZA DRUGOROĐENO, TREĆEROĐENO I ČETVRTOROĐENO DETE SE VRŠI U 24 MESEČNE RATE

 

POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA

za mesec 10.2012. godine

 

Kategorija

Pojedinačni iznos

Broj korisnika

Ukupan iznos

Dodatak za pomoć i negu po čl.25 (šifra 1)

9.157,00

18.697

188.979.643,60

Uvećan dodatak za pomoć i negu po čl.25a (šif.2)

24.699,00

14.486

370.934.040,50

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100% (šif.31)

9.259,00

15.759

150.757.285,20

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60% (šif.33)

15.435,00

134

2.090.173,90

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 50% (šif.34)

16.979,00

50

847.400,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 70% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.35)

20.376,00

10

203.760,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica(šifra 36)

9.259,00

8

84.763,80

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 80%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 37)

12.347,00

0

0,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 38)

15.435,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.4)

0,00

2

30.870,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.5)

2.981,00

644

2.089.568,50

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.6)

4.542,00

260

1.216.185,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.9)

2.289,00

54

140.940,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.16)

5.452,00

6

48.254,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.17)

6.069,00

2

27.680,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.18)

6.687,00

9

60.183,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.19)

6.995,00

1

6.995,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 7)

0,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 40%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 8)

2.981,00

1

2.981,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.10)

15.435,00

1.018

16.365.523,60

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.11)

18.523,00

327

7.324.805,30

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.12)

20.084,00

50

999.664,90

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.15)

17.831,00

321

5.723.751,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.21)

20.994,00

8

167.952,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.22)

21.611,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.23)

22.229,00

2

44.458,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.24)

22.537,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 13)

15.435,00

3

74.135,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 40% -za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna v o j n a lica (šifra 14)

18.523,00

1

57.325,60

UKUPNO uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica

 

33.156

559.298.695,30

UKUPNO

 

51.853

748.278.338,90

Datum obrade: 14.11.2012. godine

Video galerija

Ne nasilju nad starijima, ne nasilju u porodici!  - POGLEDAJTE VIDEO GALERIJU

Foto galerija

Komemoracija Grdelica 3Zaboravi ako možeš...Putnički voz 393...NATO agresija

LINKOVI I OBAVEŠTENJA

Prijavi korupciju