Arhiva - Visine socijalnih davanja

Februar 2014. godine

xlsNovčana socijalna pomoć

xlsPosebna novčana naknada

xlsDečiji dodatak

xlsRoditeljski dodatak

xlsPomoć i nega drugog lica

Januar 2014. godine

xlsNovčana socijalna pomoć

xlsPosebna novčana naknada

xlsDečiji dodatak

xlsRoditeljski dodatak

xlsPomoć i nega drugog lica

Decembar 2013. godine

xlsNovčana socijalna pomoć

xlsPosebna novčana naknada

xlsDečiji dodatak

xlsRoditeljski dodatak

xlsPomoć i nega drugog lica

 

NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ
za mesec:  07.2013. godine

Broj članova porodice

Broj porodica

Ukupan iznos

Ukupno lica

1 član

35.173

265.340.503,31

35.173

2 člana

20.493

198.484.694,70

40.986

3 člana

14.205

161.033.887,95

42.615

4 člana

15.652

205.218.424,57

62.608

5 članova

7.677

116.142.410,76

38.385

6 članova i više

5.391

93.412.589,65

32.346

UKUPNO

98.591

1.039.632.510,94

252.113

   Datum obrade:09.08.2013. godine
   Datum valute:
OSNOVICA ZA ISPLATU  7.530,00 din.

 

POSEBNA NOVČANA NAKNADA
za mesec:  07.2013. godine

Broj korisnika

Redovan iznos

Razlika

Ukupan iznos

380

4.979.796,10

122.447,50

5.102.243,60

   Datum obrade: 09.08.2013. godine
   Datum valute:
   Osnovicaza isplatu: 13.156,12

 

DEČIJI DODATAK
Za mesec 07.2013. godine

Prvorođeno

Drugorođeno

Trećerođeno

Četvrtorođeno

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

171.821

462.321.543,54

145.843

386.654.642,13

55.653

147.913.303,08

17.018

45.481.240,27

207.505

390.335

1.042.370.729,02

 Datum obrade 07.08.2013godine
Datum valute:  
Redovan iznos dečijeg dodatka je 2,535,11 dinara, a uvećan 3.295,62 dinara
Cenzus za ostvarivanje prava: - redovni: 7.885,23 - uvećani: 9.462,27

 

RODITELjSKI DODATAK PREMA REDOSLEDU ROĐENjA
Za mesec 07.2013 godine

 

Prvorođeno
36.271,86 din

Drugorođeno
Rata – 5.909,86 din

Trećerođeno
Rata –10.637,26 din

Četvrtorođeno
Rata –14.182,87 din

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

Iznos

broj

Iznos

broj

iznos

broj

iznos

2.572

92.867.082,00

42.721

249.919.938,00

12.805

135.157.175,00

3.303

44.488.139,00

59.963

61.401

522.432.334,00

Datum obrade:07.08.2013. godine
Datum valute 
   
NAPOMENA:
-   ISPLATA ZA PRVOROĐENO DETE SE VRŠI JEDNOKRATNO ,   
-   ISPLATA ZA DRUGOROĐENO, TREĆEROĐENO I ČETVRTOROĐENO DETE SE VRŠI  U 24  MESEČNE  RATE

 

 POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA
za mesec  07.2013. godine

Kategorija

Pojedinačni iznos

Broj korisnika

Ukupan iznos

Dodatak za pomoć i negu po čl.25 (šifra 1)

9.478,00

18.154

194.379.648,90

Uvećan dodatak za pomoć i negu po čl.25a (šif.2)

25.563,00

14.605

390.568155,90

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100% (šif.31)

9.815,00

16.073

  162.856.421,40

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60% (šif.33)

16.114,00

138

2.271.395,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 50% (šif.34)

17.689,00

45

813.694,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 70% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.35)

21.153,00

10

211.530,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna   v o j n a   lica(šifra 36)

9.815,00

9

92.588,20

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 80%-za kategoriju osiguranika zaposlenih  profesionalna   v o j n a   lica (šifra 37)

12.964,00

1

12.964,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna   v o j n a   lica (šifra 38)

16.114,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.4)

29,00

97

35.378,40

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.5)

3.179,00

627

2.015.056,70

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.6)

4.771,00

256

1.221.376,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.9)

2.472,00

56

186.893,10

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.16)

5.698,00

7

61.289,10

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.17)

6.328,00

1

22.413,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.18)

6.958,00

9

62.622,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.19)

7.273,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna     v o j n a  lica (šifra 7)

29,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu  za invalidnu decu II grupa 40%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna  v o j n a  lica (šifra 8)

3.179,00

1

3.179,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.10)

16.114,00

1.012

16.379.400,30

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.11)

19.264,00

336

6.529.382,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.12)

20.856,00

49

1.088.052,10

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.15)

18.557,00

313

5.826.898,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.21)

21.783,00

9

196.047,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.22)

22.413,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.23)

23.043,00

2

46.086,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.24)

23.358,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu  za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna   v o j n a   lica (šifra 13)

16.114,00

7

112.798,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu  za invalidnu decu II grupa 40% -za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna   v o j n a   lica (šifra 14)

19.264,00

1

19.264,00

UKUPNO uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica

 

33.664

590.632.883,20

UKUPNO

 

51.818

785.012.532,10

 

Datum obrade:13.08.2013. godine

Datum valute:

 

NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

za mesec:  05.2013. godine

Broj članova porodice

Broj porodica

Ukupan iznos

Ukupno lica

1 član

38.427

291.409.113,62

38.427

2 člana

22.290

216.389.252,21

44.580

3 člana

15.817

183.801.939,13

47.451

4 člana

16.568

220.302.107,16

66.272

5 članova

8.044

122.647.660,52

40.220

6 članova i više

5.568

96.959.099,11

33.408

UKUPNO

106.714

1.131.509.171,75

      270.358

    Datum obrade:10.06.2013. godine
   Datum valute:       
Osnovica za isplatu  7.530,00 din.

 

POSEBNA NOVČANA NAKNADA

za mesec:  05.2013. godine

Broj korisnika

Redovan iznos

Razlika

Ukupan iznos

373

4.847.386,40

149.711,70

4.997.098,10

    Datum obrade: 10.06. 2013. godine
 Datum valute:
  Osnovica za isplatu: 13.156,12

 

DEČIJI DODATAK

Za mesec 05.2013. godine

Prvorođeno

Drugorođeno

Trećerođeno

Četvrtorođeno

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

broj

iznos

171.620

461.776.797,36

145.339

385.621.288,66

55.276

146.971.520,38

16.798

44.742.276,79

206.968

389.033

1.039.111.883,19

  Datum obrade:  06.06.2013 godine

Datum valute:

Redovan iznos dečijeg dodatka je 2,535,11 dinara, a uvećan 3.295,62 dinara

Cenzus za ostvarivanje prava: - redovni: 7.815,54; - uvećani: 9.378,65

 

RODITELjSKI DODATAK PREMA REDOSLEDU ROĐENjA

Za mesec 05.2013 godine

 

Prvorođeno
35.045,28 din

Drugorođeno
Rata – 5.710,01 din

Trećerođeno
Rata –10.277,55 din

Četvrtorođeno
Rata –13.703,25 din

Ukupan broj korisn-ika

Ukupan broj dece

Ukupan iznos

broj

Iznos

broj

Iznos

broj

iznos

broj

iznos

2.319

82.500.858,00

43.164

253.604.592,00

12.895

134.986.554,00

3.301

44.062.993,00

60.254

61.679

515.154.997,00

Datum obrade:06.06.2013. godine

Datum valute

NAPOMENA:
-   ISPLATA ZA PRVOROĐENO DETE SE VRŠI JEDNOKRATNO ,   
-   ISPLATA ZA DRUGOROĐENO, TREĆEROĐENO I ČETVRTOROĐENO DETE SE VRŠI  U 24  MESEČNE  RATE

 

 POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA

Za mesec 05.2013 godine

Kategorija

Pojedinačni iznos

Broj korisnika

Ukupan iznos

Dodatak za pomoć i negu po čl.25 (šifra 1)

9.478,00

18.148

191.798.528,60

Uvećan dodatak za pomoć i negu po čl.25a (šif.2)

25.563,00

14.539

384.551.334,80

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100% (šif.31)

9.815,00

15.929

  161.219.496,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60% (šif.33)

16.114,00

139

2.255.281,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 50% (šif.34)

17.689,00

45

842.479,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 70% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.35)

21.153,00

10

211.530,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 100%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna   v o j n a   lica(šifra 36)

9.815,00

8

78.520,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere I grupa 80%-za kategoriju osiguranika zaposlenih  profesionalna   v o j n a   lica (šifra 37)

12.964,00

1

12.964,00

Razlika do uvećanog dodatka za pomoć i negu za penzionere II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna   v o j n a   lica (šifra 38)

16.114,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.4)

29,00

104

35.186

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.5)

3.179,00

633

2.068.747,30

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.6)

4.771,00

254

1.211.834,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.9)

2.472,00

57

184.164,30

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.16)

5.698,00

6

50.273,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.17)

6.328,00

2

28.741,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.18)

6.958,00

9

62.622,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 1. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.19)

7.273,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna     v o j n a  lica (šifra 7)

29,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu  za invalidnu decu II grupa 40%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna  v o j n a  lica (šifra 8)

3.179,00

1

3.179,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% (šif.10)

16.114,00

1.014

16.453.257,50

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% (šif.11)

19.264,00

334

6.741.841,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu, izuzev za decu sa teritorije AP Vojvodine (šif.12)

20.856,00

49

1.021.944,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu – stečeno pravo 30% za invalidnu decu na teritoriji AP Vojvodine (šif.15)

18.557,00

315

5.845.455,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 60% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.21)

21.783,00

9

196.047,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu I grupa 50% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.22)

22.413,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 40% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.23)

23.043,00

2

46.086,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu utvrđenog u odeljku II tačka 2. ovog rešenja za invalidnu decu II grupa 35% RFPIO samostalne i poljoprivredne delatnosti (šif.24)

23.358,00

0

0,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu  za invalidnu decu II grupa 60%-za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna   v o j n a   lica (šifra 13)

16.114,00

7

112.798,00

Razlika do dodatka za pomoć i negu  za invalidnu decu II grupa 40% -za kategoriju osiguranika zaposlenih profesionalna   v o j n a   lica (šifra 14)

19.264,00

1

19.264,00

UKUPNO uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica

 

33.468

583.253.043,90

UKUPNO

 

51.616

775.051.572,50

 

Datum obrade:14.06.2013. godine

Datum valute:

 

 

NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

za mesec:  04.2013. godine

Broj članova porodice

Broj porodica

Ukupan iznos

Ukupno lica

1 član

37.531

282.019.056,10

37.531

2 člana

21.813

210.362.206,22

43.626

3 člana

15.410

176.862.601,39

46.230

4 člana

16.200

213.246.419,60

64.800

5 članova

7.933

119.701.851,42

39.665

6 članova i više