Arhiva - jul 2013.

25. jul 2013.

Sporazum o saradnji ministarstva i Kriminalističko-policijske akademije

Državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Brankica Janković i dekan Kriminalističko – policijske akademije, prof. dr Goran Milošević, potpisali su danas Sporazum o saradnji s ciljem implementacije Kurikuluma o rodnoj ravnopravnosti i seksualnom i rodno zasnovanom nasilju pripremljenog u okviru projekta „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“, koji su zajednički sprovodili Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) u periodu od 2009. do 2012. godine.

 Sporazum o saradnji ministarstva i Kriminalističko-policijske akademije

Prema Sporazumu, ovaj Kurikulum će, u skladu sa zakonom, biti uvršten u program osnovnih studija Kriminalističko-policijske akademije, o čemu će Akademija izvestiti Ministarstvo i UNDP.

Akademija će, za potrebe pripreme implementacije Kurikuluma, od 1. septembra  2013. do 1. oktobra 2014. godine, organizovati deset seminara iz oblasti rodne ravnopravnosti i seksualnog i rodno zasnovanog nasilja –  za studente KPA, policijske službenike i visoke oficire, a takođe će pripremiti i drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje priručnika za edukaciju iz ove oblasti.

Sredstva, u ukupnom iznosu od 30.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti, namenjena realizaciji projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“ biće uplaćena Kriminalističko-policijskoj akademiji direktnim prenosom sa računa Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

Ovaj Sporazum je, uz puno uvažavanje međunarodnih obaveza, sačinjen u skladu sa strategijom Republike Srbije u suzbijanju svih oblika nasilja u porodici i seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

25. jul 2013.

Obilazak radova na spomen kompleksu Zebrnjak

Državni sekretar Negovan Stanković, obišao je sa zamenikom ministra kulture Makedonije, Draganom Nedeljkovićem i narodnim poslanikom Skupštine Makedonije, Ivanom Stojiljkovićem radove na spomen kompleksu Zebrnjak sa stručnjacima na terenu koji posao polako privode kraju.

„Ne mogu da sakrijem zadovoljstvo što se obimni radovi na rekonstrukciji ovog značajnog spomenika u Makedoniji privode kraju. Ostalo nam je da ugradimo video nadzor, postavimo odgovarajuće reflektore i oplemenimo prostor hortikulturom „ rekao je Stanković. „Time završavamo veliki posao rekonstrukcije spomenika na Zebrnjaku koji će ubuduće biti ponos naše zajednice u Makedoniji ali i Srba sa ove strane granice“ rekao je Stanković. Na pitanje novinara da li možemo da očekujemo da će kula ponovo biti visoka više od 47 metara, Stanković je optimista.“Saradnja naše dve Vlade, srpske i makedonske je odlična i nema razloga da se tome ne nadamo u narednom periodu. To je prilika za povratak zaboravljenim vrednostima iz prošlosti bez kojih nema budućnosti“ rekao je državni sekretar.

Spomenik junacima Kumanovske bitke na Zebrnjaku, podignut je 1937.godine, a pet godina kasnije su ga najvećim delom uništile bugarske okupacione trupe. Prvobitno je bio visok više od 47 metara i delo je srpskog arhitekte Momira Korunovića. U kripti spomenika položeni su posmrtni ostaci  723 izginula srpska junaka stradala u jednoj od najznačajnijih bitaka Prvog svetskog rata 1912. godine u kumanovskoj dolini. Više od  šest decenija bio je prepušten zubu vremena. Sada se, posle desetogodišnjih pregovora, sredstvima Vlada Srbije i Makedonije to obeležje ubrzano obnavlja.

Tome je doprinela i prošlogodišnja velika državna svečanost  povodom 100 godina od Kumanovske bitke u kojoj je srpska vojska pobedila tada nadmoćnije turske trupe i posle više od pet vekova donela slobodu starim srednjovekovnim srpskim oblastima. Od prošle godine do danas srpski i makedonski stručnjaci uspeli su da sačuvaju spomenik od daljeg propadanja. Urađena je hidroizolacija, malterisani su zidovi, restaurirana unutrašnjost spomenika, urađen pristupni put,a oko spomen kompleksa podignut je i kameni zaštitni zid sa stražarskom kućicom. Investitor radova je srpsko Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Vlada Republike Srbije finansira plate stalnih čuvara naših vojnih memorijala u inostranstvu. U ovom slučaju, to su najčešće Srbi koji žive u Makedoniji. Oni kažu da je interesovanje za obilazak kompleksa prilično izraženo. Stalna izložba fotografija, dokumenata, maketa, freska Bogorodice u sakralnom delu u unutrašnjosti spomenika, staklene stalaže u samoj kosturnici, dovoljan su razlog za to. Obilazak se ne naplaćuje, a tako će biti i nadalje.

Inače, vojni memorijali i mesta stradanja od značaja za našu zemlju nalaze se u čak 40 država Evrope, Afrike, Azije, Australije i Severne Amerike. Do sada je evidentirano više od 650 takvih lokaliteta. O njima brine Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. 

25. jul 2013.

196. godišnjica smrti vožda Karađorđa

Državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Negovan Stanković, predvodio je ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti povodom obeležavanja 196. godišnjice smrti vožda Karađorđa. Državna ceremonija održana je u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole 25. jula 2013. godine. Organizator komemorativnog okupljanja bio je Vladin Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

 196. godišnjica smrti vožda Karađorđa

Kraj sarkofaga proslavljenog vojskovođe položeni su lovorovi venci i odate državne i vojne počasti. Vence su takođe položili predstavnici Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, opštine Topola, kao i predstavnici nevladinih organizacija opredeljenih za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

 196. godišnjica smrti vožda Karađorđa

Karađorđe Petrović (ubijen 25. jula 1817. godine u Radovanjskom Lugu kraj Velike Plane) bio je predvodnik Prvog srpskog ustanka i jedan od najznačajnijih vojnih zapovednika u Srbiji u periodu između 1804. i 1813. godine. Njegovi najveći uspesi na bojnom polju bili su bojevi na Ivankovcu 1805, Mišaru i Deligradu 1806. i borbe za oslobođenje Beograda 1807. godine.

Obeležavajući godišnjicu smrti proslavljenog vođe Prvog srpskog ustanka, Republika Srbija odaje počast voždu Karađorđu - utemeljitelju novovekovne srpske države.

25. jul 2013.

288 miliona dinara za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike dodelilo je 288.110.388,63 dinara za 32 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na osnovu Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2013. godini.

Sredstva su dodeljena za podršku razvoju konkurentnosti ovih preduzeća nabavkom repromaterijala i sirovina radi ulaganja u dalju proizvodnju u toku kalendarske godine i nabavku nove opreme.

Opredeljena sredstva predstavljaju dodatnu podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i olakšavaju njihovo poslovanje s obzirom na to da im se unapred obezbeđuje deo sredstava za kupovinu repromaterijala i sirovina neophodnih za ulaganje u proizvodnju. Kupovinom nove opreme preduzeća su u prilici da unaprede postojeće i uvedu nove proizvodne programe, poboljšaju kvalitet proizvoda i pruženih usluga i time povećaju konkurentost na tržištu.

Dodela sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i druge vrste podrške koje se obezbeđuju (subvencija zarada za zaposlene osobe sa invaliditetom) imaju za cilj  postizanje radno-socijalne integracije osoba sa invaliditetom i unapređenje njihovog ravnopravnog položaja kako na tržištu rada tako i u celom društvu.

19. jul 2013.

UČEŠĆE DELEGACIJE VLADE RS NA 55. ZASEDANjU KOMITETA ZA ELIMINACIJU DISKRIMINACIJE ŽENA UN

Delegacija Vlade Republike Srbije, koju je u svojstvu šefa delegacije, predvodila Brankica Janković, državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, na 55. zasedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena UN, uspešno je predstavila Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

 UČEŠĆE DELEGACIJE VLADE RS NA 55. ZASEDANjU KOMITETA ZA ELIMINACIJU DISKRIMINACIJE ŽENA UN

U interaktivnom dijalogu, delegacija je, upoznala Komitet za svim merama, kako zakonodavnim, tako i institucionalnim, koje država preduzima u cilju unapređenja položaja žena u Republici Srbiji. Zadatak delegacije Republike Srbije bio je da Komitetu predstavi periodični izveštaj i pruži odgovore na dodatna pitanja, te pruži uverenja da Republika Srbija poštuje obaveze preuzete ratifikacijom Konvencije.

 UČEŠĆE DELEGACIJE VLADE RS NA 55. ZASEDANjU KOMITETA ZA ELIMINACIJU DISKRIMINACIJE ŽENA UN

Delegacija Republike Srbije predstavila je Komitetu mere koje je država preduzela i preduzima na polju smanjenja socijalne isključenosti i borbe protiv diskriminacije žena i primene strateških dokumenata i zakona u ovoj oblasti.

Najveći broj pitanja Kimiteta odnosio se na zaštitu žena od nasilja, mehanizme za zaštitu žrtava trgovine ljudima, zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu žena, pristup pravdi, pravima i uslugama socijalne zaštite, učešće u političkom i javnom životu i drugo. Posebna zabrinutost iskazana je za položaj posebno osetljivih grupa žena kao što su Romkinje, žene sa invaliditetom, žene u ruralnim sredinama, posebno starije žene.

Izveštaj i nastup delegacije i samog šefa delegacije tokom trajanja zasedanja Komiteta ocenjeni su veoma dobro. Konačan izveštaj sa preporukama Komitet će Republici Srbiji dostaviti naredne nedelje.

Delegaciju su, pored šefa delegacije činili predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, predstavnici Stalne misije Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, jedna narodna poslanica ispred Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine, zatim predstavnici iz Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

17. jul 2013.

BRIGA O OSOBAMA SA INTELEKTUALNIM I MENTALNIM POTEŠKOĆAMA

U Beogradu je 16. jula 2013. održan još jedan radni sastanak posvećen projektu „Unapređenje položaja korisnika rezidencijalnih ustanova za osobe sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama kroz stvaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu“. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva zdravlja Republike Srbije, predstavnici Evropske unije – članovi projektnog tima, domaći i strani eksperti koji su angažovani za implementaciju ovog projekta.

Vođa projekta Brankica Janković, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, koje je jasno opredeljeno za uključivanje u društvo osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama, naglasila je da treba uvažiti iskustva i mišljenja ljudi iz ustanova za zbrinjavanje ovih osoba, jer bez njihovog učešća ne može biti načinjen bitan pomak. Takođe, neophodna je uska saradnja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva zdravlja, jer samo kroz zajedničke usluge (socio-zdravstvene) moguće je ostvariti sve zacrtane ciljeve. To podrazumeva transformaciju postojećih rezidencijalnih ustanova, plan načina finansiranja, te program obuke za kadrove koji će biti angažovani kao pružaoci ovih usluga.

U isto vreme organizovana je dvodnevna radionica sa predstavnicima 13 rezidencijalnih institucija uključenih u ovaj projekat, gde oni zajedno sa konsultantima traže najbolje modele koji će ostvariti ciljeve ovog projekta kao i ciljeve Ministarstva u odnosu na osobe sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama.

17. jul 2013.

UNAPREĐENjE POSTUPKA VOĐENjA REGISTRA SINDIKATA

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike je sprovelo prvu fazu Projekta „Unapređenje postupka vođenja registra sindikata“, u saradnji sa Projektnim fondom za institucionalni razvoj PROFID, koji prati razvoj projekta „Podrška reforme državne uprave u Srbiji 2010–2013“.

S ciljem unapređenja poslova državne uprave, koje će na transparentan i efikasan način doprineti ostvarenju prava sindikata i sindikalnih organizacija u postupku registracije i utvrđivanja reprezentativnosti, planirano je sprovođenje nekoliko istraživanja posvećenih smanjenju administrativnih procedura i ubrzanju postupka ostvarivanja prava sindikata u vezi sa upisom u registar i utvrđivanjem reprezentativnosti.

Skup je ispred organizatora pozdravio narodni poslanik Moma Čolaković, specijalni savetnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike za socijalni dijalog, a ispred reprezentativnih sindikalnih organizacija aktivnom socijalnom dijalogu posebno su doprineli Zoran Mihajlović, potpredsednik Saveza samostalnog sindikata Srbije, i Dragan Milanović, potpredsednik Ujedinjenog granskog sindikata „Nezavisnost“.

Gospođa Svetlana Đuković je ispred PROFID-a izrazila zadovoljstvo što je okrugli sto bio dobro posećen i iskazala uverenje da će se postići široki konsenzus oko ključnih pitanja koja su pokrenuta ovim projektom, a to je predlog izmena Pravilnika o upisu sindikata u Registar i pojednostavljenje procedura i ostvarenje dostupnosti usluga koje državna uprava pruža građanima i interesnim organizacijama, u ovom slučaju – sindikatu.

U drugoj fazi Projekta biće predstavljena iskustva zemalja u okruženju i primeri dobre prakse dve odabrane zemlje, koje će projektni tim posetiti kako bi analizirao postojeće načine vođenja registra sindikata i postupka utvrđivanja reprezentativnosti, a rezultati istraživanja će biti predstavljeni socijalnim partnerima u toku oktobra, kada se, kao rezultat projektnih aktivnosti, očekuje radna verzija Pravilnika o upisu sindikata u registar.

16. jul 2013.

INTERAKTIVNI DIJALOG SA KOMITETOM ZA ELIMINACIJU DISKRIMINACIJE ŽENA UJEDINjENIH NACIJA

Državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Brankica Janković, u svojstvu šefa delegacije, predvodi državnu delegaciju Republike Srbije koja će, na 55. zasedanju Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena Ujedinjenih nacija u Ženevi, 18. jula 2013. godine, predstaviti Drugi i treći periodični izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), za period 2007 – 2009. godine. Ovaj izveštaj Vlada Republike Srbije usvojila je 16. decembra 2010. godine, nakon čega je on prosleđen nadležnim telima UN.

Državna delegacija će, u interaktivnom dijalogu, upoznati članove Komiteta sa aktuelnim podacima, trenutnim položajem žena, kao i aktivnostima koje Republika Srbija sprovodi s ciljem unapređenja položaja žena u našoj zemlji.

14. jul 2013.

OBELEŽAVANjE NACIONALNOG PRAZNIKA REPUBLIKE FRANCUSKE

Povodom obeležavanja nacionalnog praznika Republike Francuske, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Negovan Stanković položio je venac kraj Spomenika zahvalnosti Francuskoj koji se nalazi na Malom Kalemegdanu u Beogradu. Ceremeniji polaganja venaca prisustvovali su ambasador Francuske u Srbiji, društva francusko-srpskih prijatelja, kao i mnogobrojni građani.

12. jul 2013.

VELIKI KORAK HUMANE MISIJE

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, dr Jovan Krkobabić otvarajući, danas u Beogradu, sastanak Upravnog odbora Regionalnog stambenog programa, istakao je da se njegovim održavanjem dokazuje posvećenost rešavanju izbegličkog pitanja zemalja zapadnog Balkana. Cilj Programa je da se obezbedi trajno stambeno rešenje za 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica u regionu.

 VELIKI KORAK HUMANE MISIJE

- Proces saradnje zemalja regiona na rešavanju ovog suštinskog pitanja, koje već više od dvadeset godina opterećuje stabilnost i saradnju na ovim prostorima, otpočeo je još davnih devedesetih, ali tek 2008. godine napravili smo prvi korak i osnov za rešavanje ovih teških problema. Kako Vlada Srbije, tako i vlade Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Crne Gore dokazale su svoju spremnost da uspostavljanjem klime poverenja, dobrosusedskih odnosa i preuzimanjem konkretnih aktivnosti kao i iskrenu nameru za okončavanjem raseljenja preko dva miliona ljudi u regioinu – naglasio je Krkobabić.

 VELIKI KORAK HUMANE MISIJE

Potpredsednik Vlade Republike Srbije istakao je da su napori četiri države u ovom procesu prepoznati i od strane međunarodne zajednice. „Koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim Sjedinjenim američkim državama, UNHCR-u, OEBS-u kao i Evropskoj uniji na njihovoj aktivnoj ulozi. Osećam potrebu i dužnost da se i u ime Vlade Republike Srbije zahvalim svim zemljama koje su u vremenima teške ekonomske krize, tokom donatorske konferencije održane u Sarajevu, obezbedile značajan deo sredstava za sprovođenje Regionalnog programa“, naglasio je Krkobabić.

 VELIKI KORAK HUMANE MISIJE

„Republika Srbija je posvećena efikasnom i blagovremenom sprovođenju Regionalnog stambenog programa. To ćemo učiniti u ime svih onih čije potrebe smo obavezni da rešimo. Verujem da će današnji sastanak označiti početak konkretnih aktivnosti na sprovođenju Regionalnog programa kao i da ćemo uskoro videti prve rezultate naše zajedničke humane misije“, zaključio je potpredsednik Vlade Republike Srbije, dr Jovan Krkobabić.

Sastanku su prisustvovati i Jost Korte, zamenik generalnog direktora direkcije za proširenje Evropske komisije, En Ričard, pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih američkih država, Vensan Košetel, šef Biroa za Evropu Visokog komesarijata UN-a za izbeglice, Vensan Dežer, šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Peter Burkhard, šef Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji, Mikolaj Dovgeljevič, viceguverner Banke za razvoj Saveta Evrope, Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine, Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore, Jakša Puljiz, zamenik ministra regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske i Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije.

 VELIKI KORAK HUMANE MISIJE

Vrednost Regionalnog stambenog programa iznosi 584 miliona evra, a na Donatorskoj konferenciji, održanoj u Sarajevu u aprilu 2012. godine, prikupljeno je 261 miliona evra. Očekuje se da će dodatna sredstva biti obezbeđena tokom sprovođenja programa.

Da su procesi saradnje zemalja regiona i uspostavljanja ne samo klime poverenja i dobrosusedskih odnosa već i rešavanja suštinskog pitanja, konkretnim aktivnostima govori i jučerašnji sastanak delagacija ministarstava rada Vlade Republike Srbije i Republike Hrvatske u Zagrebu, gde je preciziranjem tehničkih detalja i predlogom konretnih mera dat dodatni impuls rešavanju dugo odlaganog problema dospelih a neisplaćenih penzija izbeglim Srbima iz Hrvatske. Sledeća runda razgovora održaće se početkom jeseni u Beogradu.

12. jul 2013.

OSOBAMA OŠTEĆENOG SLUHA URUČEN FILM O MIROSLAVLjEVOM JEVANĐELjU

S ciljem upoznavanja gluvih i nagluvih osoba sa najznačajnijijim ćiriličnim spomenikom srpske i južnoslovenske, odnosno srpskoslovenske pismenosti iz 12. veka, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije, realizovalo je projekat Titlovanje filma ,,U početku beše reč – Miroslavljevo jevanđelje'' reditelja Boška Savkovića.

Državni sekretar Brankica Janković je na svečanosti priređenoj u petak, 12. jula, u prostorijama Saveza gluvih i nagluvih Srbije, uručila kompakt diskove predstavnicima organizcija osoba oštećenog sluha, a ovom značajnom događaju prisustvovao je i Vladimir Pešić, pomoćnik ministra za osobe sa invaliditetom.

Podsetivši da je do sada za osobe oštećenog sluha titlovano sto filmova domaće i strane produkcije, gospođa Janković je naglasila da je pet stotina kompakt diskova o Miroslavljevom Jevanđelju nastavak ovog poduhvata.

„Predstoji nam“, kazala je Brankica Janković, „dug i težak put ka uključenju svih osoba sa invaliditetom u društvo, kojima naše Ministarstvo neprekidno pruža podršku. Ove godine smo za Savez gluvih i nagluvih i njihove organizacije širom Srbije izdvojili oko dvadeset osam miliona dinara: preko dvadeset pet miliona za redovnu delatnost, i bezmalo tri miliona za projekte za razvoj usluga. Pred nama je, takođe, veliki i važan posao donošenja Zakona o upotrebi znakovnog jezika, o kojem je nedavno okončana javna rasprava.

Sekretar Saveza gluvih i nagluvih Srbije gospodin Radoje Kujović, izrazio je zadovoljstvo intenzitetom i kvalitetom saradnje sa državnim sekretarom Brankicom Janković i pomoćnikom ministra Vladimirom Pešićem, u zajedničkoj borbi za integraciju u društvo osoba sa invaliditetom.

11. jul 2013.

ODRŽANA SEDNICA ODBORA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Na 21. sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova danas je jednoglasno usvojen Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike mr Stana Božović istakla je da bi potvrđivanje ove Konvencije i njene primene u Republici Srbiji doprinelo efikasnijem suočavanju sa nasiljem nad ženama i nasiljem u porodici i pružanjem pomoći žrtvama tog nasilja.

U raspravi u kojoj su učestvovali i predstavnici civilnog društva, još jednom je naglašena saradnja svih aktera u Republici Srbiji na programima podrške Sigurnim kućama, SOS telefonima kao i javnim kampanjama. Tekst Pedloga Zakona sa obrazloženjem nalazi se na Internet stranici Narodne skupštine Republike Srbije www.parlament.gov.rs

9. jul 2013.

KRKOBABIĆ: NEOPHODNA POMOĆ MEĐUNARODNE ZAJEDNICE, NAROČITO SAD

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, Jovan Krkobabić razgovarao je danas s En Ričard, pomoćnicom državnog sekretara Sjedinjenih Država za pitanja izbeglica, stanovništva i migracija.

 KRKOBABIĆ: NEOPHODNA POMOĆ MEĐUNARODNE ZAJEDNICE, NAROČITO SAD

U Srbiji postoji opšta posvećenost rešavanju problema izbeglih i interno raseljenih lica, naglasio je Krkobabić međutim taj problem se ne može rešiti bez podrške međunarodne zajednice, posebno SAD koje su svojim autoritetom i snagom nesebično pomogle i pomažu da ova dugotrajna izbeglička kriza bude rešena.

Regionalna stabilnost i približavanje EU otvaraju širi prostor i perspektivu u rešavanju tog pitanja, rekao je Krkobabić, istovremeno izrazivši očekivanje da SAD pruže pomoć u reševanju problema interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Dužni smo da tim ljudima pomognemo i za njih nađemo rešenje da se vrate na svoja ognjišta, naravno tamo gde je to moguće, zaključio je potpredsednik Vlade Srbije.

 KRKOBABIĆ: NEOPHODNA POMOĆ MEĐUNARODNE ZAJEDNICE, NAROČITO SAD

En Ričard odala je puno priznanje Jovanu Krkobabiću na njegovoj apsolutnoj posvećenosti rešavanju problema izbeglica i interno raseljenih lica kao i upornom traženju trajnog rešenja ovog pitanja. Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država saglasila se da je neophodno pomoći interno raseljenim licima sa KiM, objasnivši da njena poseta upravo ima i taj motiv: kako i na koji način pomoći, posebno nasiromašnije kategorije izbegliičke populacije u Srbiji.

Potpredsednik Vlade Srbije Jovan Krkobabić i En Ričard, pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država učestvovaće u radu Drugog sastanka Upravnog odbora i treće Skupština donatora Regionalnog programa stanovanja koja će se u petak održati u Beogradu.

Današnjem sastanku prisustvovali su i Komesar za izbeglice i migracije Srbije Vladimir Cucić kao i ambasador SAD u Srbiji Majkl Kirbi.

7. jul 2013.

72. GODIŠNjICA ANTIFAŠISTIČKOG USTANKA U DRUGOM SVETSKOM RATU

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Žarko Obradović predvodio je centralnu državnu ceremoniju povodom obeležavanja 72. godišnjice izbijanja antifašističkog ustanka u Srbiji u Drugom svetskom ratu. Državna ceremonija održana je 7. jula 2013. godine u okviru spomen-kompleksa u Beloj Crkvi kraj Kupnja.

 72. GODIŠNjICA ANTIFAŠISTIČKOG USTANKA U DRUGOM SVETSKOM RATU

Ministar je tom prilikom položio venac Vlade Srbije i obratio se prisutnim učesnicima Narodnooslobodilačke borbe, zvaničnicima i građanima. Državnoj ceremoniji prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predsednik opštine Krupanj, predstavnici SUBNOR-a, mnogobrojna udruženja i građani.

 72. GODIŠNjICA ANTIFAŠISTIČKOG USTANKA U DRUGOM SVETSKOM RATU

2. jul 2013.

Potpisan Sporazum o saradnji sa Samsungom

Predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i poslovne jedinice SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH iz Beograda potpisali su danas u Vladi Srbije Sporazum o saradnji čiji je cilj razvoj kompetentnosti i povećanje zapošljivosti nezaposlenih lica na teritoriji Republike Srbije.

 Potpisan Sporazum o saradnji sa Samsungom

Državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Zoran Martinović je istakao da “tržište rada u Srbiji karakteriše nepovoljna kvalifikaciona struktura nezaposlenih, sa zastarelim znanjima i neadekvatnim veštinama i sposobnostima, koja nije spremna da se suoči sa tehnološkim promenama, novim načinima proizvodnje i organizacijom rada. To se naročito odnosi na nezaposlena lica sa srednjim stručnim obrazovanjem, koja ujedno spadaju u grupu suficitarnih zanimanja, za kojima ne postoji potreba na tržištu rada, jer ne mogu da odgovore zahtevima tržišta rada i poslodavaca. Na ovaj način, jedan broj nezaposlenih lica će imati priliku da pohađa različite programe obuka, da stekne dodatna znanja, veštine i kompetencije prema zahtevima novih tehnologija i da poveća svoje mogućnosti za zapošljavanje.“

„Kao svetski lider u razvoju novih tehnologija imamo priliku da aktivno pomažemo lokalne zajednice, u kojima poslujemo, stvarajući mogućnosti za nova radna mesta i unapređenja znanja i veština. Način na koji to već radimo u Srbiji je sjajan primer Više tehničke škole u Nišu koja od 2010 godine ima „Samsung laboratoriju“ u kojoj se studenti uče kako da programiraju aplikacije za telefone, tablet računare i pametne televizore. Preko 80% tih učenika dobija posao odmah nakon studija, neki dobijaju ponude još za vreme studija. Planiramo da i dalje investiramo u programe edukacije i različite treninge i rezultat toga je i potpisivanje ovog Sporazuma. Naša kompanija i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike zajedničkim snagama će raditi na smanjenju nezaposlenosti u Srbiji, ali i na edukaciji pojedinaca kako bi se unapredilo njihovo znanje i stvorila šansa za bolje zaposlenje“ – izjavio je Saša Marjanović, direktor marketinga u kompaniji Samsung Elektroniks.

 Potpisan Sporazum o saradnji sa Samsungom

Nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, u naredne dve godine, dobiće mogućnost da prođu kroz programe obuka:

  • za kodiranje savremenih aplikacija (mobilne uređaje, tablete, TV ili kompjuterske platforme),
  • za druge IT profile ili veštine,
  • servisere mobilnih telefona i
  • montažere klima uređaja.

U zavisnosti od potreba tržišta rada planirano je organizovanje i drugih programa obuka posebno u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Nacionalna služba za zapošljavanje će odabrati gradove u kojima će se realizovati obuka, kao i selekciju i pozivanje nezaposlenih lica sa svoje evidencije.

Nakon završenog programa nezaposleni će dobiti potvrdu kao dokaz da su završili obuku, dok će poslovne jedinice SAMSUNG ELECTRONICS svojim partnerima preporučiti zapošljavanje najuspešnijih polaznika programa obuka.