Arhiva - januar 2014.

31. januar 2014.

Poseta delegacije EESK Ministarstvu rada, zapošljavanja i
socijalne politike

Državni sekretari Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Brankica Janković i Zoran Martinović i savetnica potpredsednika Vlade za međunarodnu saradnju, Ivana Antić, sastali su se sa članovima delegacije Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta.

 Poseta delegacije EESK Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike

Teme sastanka su bile glavne preporuke iz mišljenja EESK – „Uloga civilnog društva u odnosima EU i Srbije“ koje je usvojeno u julu 2013. godine i način rada budućeg zajedničkog konsultativnog tela, sastavljenog od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, socijalnih partnera i drugih organizacija civilnog društva u RS i njegovoj ulozi u našim pregovorima o pristupanju EU. Predstavnici Ministarstva i EESK složili su se da je potrebno jačati saradnju državnih organa i organa civilnog društva kao i unapređivati ukupan socijalni dijalog.

Na sastanku je dogovoren način buduće saradnje kao i model za imenovanje predstavnika RS u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika EESK i socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u RS.

Evropski ekonomski i socijalni komitet je savetodavno telo EU, osnovano Rimskim sporazumom 1957. godine, koje ima značajnu ulogu u donošenju određenih odluka na nivou EU. Komitet se konsultuje pre nego što se donesu bilo kakve odluke iz oblasti ekonomske, socijalne, regionalne politike, kao i iz oblasti zaštite životne sredine.

 Poseta delegacije EESK Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike

Sastavljen je od predstavnika različitih interesnih grupa, kao što su udruženja poslodavaca i zaposlenih, ali i raznih predstavništava organizovanog civilnog društva, koji se imenuju na svakih četiri godine.

Tri su glavna zadatka Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta:

  • da na sopstvenu inicijativu ili po zadatku savetuje Evropski parlament, Savet Evropske unije i Evropsku komisiju;
  • da građansko društvo uključi u aktivan politički život;
  • da podstiče razvoj građanskog društva u zemljama koje ne pripadaju EU, i da pomogne stvaranje konsultativnih struktura.

Mišljenja Komiteta prosleđuju se višim instancama – Savetu, Komisiji i Evropskom parlamentu. Evropski ekonomski i socijalni komitet predstavlja most između Evropske unije i njenih građana, zalažući se za sveobuhvatno i demokratsko društvo.

29. januar 2014.

Obeležavanje prve godišnjice rada Komore socijalne zaštite

Povodom prve godišnjice rada, danas je održana svečana sednica Skupštine Komore socijalne zaštite. Svečanoj sednici prisustvovali su članovi Skupštine i Stručne službe Komore, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Brankica Janković sa saradnicima, kao i članovi Republičkog i Pokrajinskog zavoda. Sednici su prisustvovali i članovi Odbora za pripremu Komore, Udruženja stručnih radnika, Društva socijalnih radnika, predstavnici sindikata kao i predstavnici ustanova i centara.

 Obeležavanje prve godišnjice rada Komore socijalne zaštite

Državna sekretarka, Brankica Janković, čestitala je godišnjicu rada svim članovima Komore rekavši da imaju mnogo razloga da budu ponosni na svoj rad s obzirom na činjenicu da su već u prvoj godini postojalja uspeli da ostvare sve postavljene ciljeve, a pre svega da uvedu sistem kontrole kvaliteta u oblast socijalne zaštite. Brankica Janković je izrazila nadu da će u godinama koje dolaze Komora biti jedan od glavnih partnera Ministarstva, kao i da će zajedno sa drugim ustanovama biti aktivan akter u daljem procesu reformi, i neko ko će uvek prvi prepoznati potrebe profesionalca u oblasti socijalne zaštite.

U okviru programa svečane sednice predstavljen je rad Komore u prethodnoj godini, a zaposlenima u Centru za socijalni rad Novi Sad i Centru za socijalni rad Kragujevac, uručene su licence.

Zakonom o socijalnoj zaštiti, Komori socijalne zaštite je poveren posao licenciranja stručnih radnika. Pravilnik o licenciranju stručnih radnika stupio je na snagu u maju 2013. godine a rok za podnošenje zahteva za licenciranje je godinu dana od osnivanja Komore. U proteklih 9 meseci Komori je pristiglo 2715 zahteva za licenciranje, dosada je uručeno 300 licenci, a kategorisano je 36 stručnih skupova. Planirano je da se do marta 2014. godine uruče licence svim stručnim radnicima.

29. januar 2014.

Osnovan Savet za prava deteta

Vlada Srbije, na današnjoj sednici, obrazovala je Savet za prava deteta, kao jedan od najvažnijih nacionalnih mehanizama za ostvarenje prava deteta. Postojanje i rad ovog tela podržava i Komitet za prava deteta, što je naročito istaknuto u Zaključnim zapažanjima datim Republici Srbiji o primeni Konvencije o pravima deteta.

 Osnovan Savet za prava deteta

Za predsednika Saveta imenovana je Brankica Janković, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ministarstvo, po Odluci Vlade o osnivanju, pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku Savetu za prava deteta.

Uloga Saveta u budućem periodu biće usmerena prvenstvenoka podizanju odgovornosti države da ispuni svoje obaveze u obezbeđivanju pune inkluzije dece u Srbiji i stavljanja pitanja vezanih za ostvarenje prava deteta na visoko mesto liste svojih prioriteta, kada su u pitanju političke obaveze, strategije, resursi i fokus javnosti.

Kancelarija UNICEFa u Beogradu i njen direktor, g-din Mišel Sen Lo,uzeće aktivno učešće u budućem radu ovog tela.

U radu Saveta, koji, pored predsednika, broji još 18 članova i članica, učestvovaće predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva finansija, Ministarstva zdravlja, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva pravde i državne uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Republičkog zavoda za statistiku, kao i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Takođe, članovi Saveta su i predstavnici Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centra za prava deteta, Saveza društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i istaknuti stručnjaci u oblasti ostvarenja prava deteta.

28. januar 2014.

222.969.800 dinara programima zaštite i unapređenja položaja
osoba sa invaliditetom

Državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Brankica Janković, potpisala je u danas ugovore o finansiranju projekata namenjenih realizaciji programskih aktivnosti sa 33 Saveza organizacija osoba sa invaliditetom, od čega je 11 Saveza sa teritorije AP Vojvodine i 22 Saveza sa teritorije centralne Srbije koji okupljaju 526 lokalnih organizacija. Finansijska sredstva namenjena realizaciji navedenih aktivnosti u ukupnom iznosu od 222.969.800,85 dinara obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Od ukupno navedenih sredstava Ministarstvo je podržalo:

  • programe koji su usmereni na unapređenje položaja osoba sa intelektualnim teškoćama sa 47.611.244,34 dinara (4 projekta)
  • programe koji se bave poboljšanjem položaja lica sa senzornim oštećenjima iznosom od 51.125.372,20 dinara (4 projekta)
  • programe namenjene osobama sa telesnim invaliditetom sa 61.536.095,23 dinara (11 projekata)
  • programe koji su usmereni na unapređenje položaja osoba sa hroničnim obolenjima sa 11.398.700,00 dinara (4 projekta)
  • programe usmerene na mešovitu ciljnu grupu, odnosno na ljude sa različitim tipovima invaliditeta, iznosom od 51.298.389,08 dinara (10 projekata)

U svom obraćanju, državna sekretarka Brankica Janković, istakla je da je i pored teške ekonomske situacije, država i ove godine uspela da obezbedi sredstva za programe koji doprinose poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, kao i činjenicu da ovi programi imaju veliki značaj jer se njihovom realizacijom obezbeđuje kontinuitet u radu saveza i lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom tokom cele godine.

Osvrnuvši se na rezultate ostvarene tokom prethodnih godina na planu unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom, koji su potvrda dobre saradnje države i civilnog sektora, državna sekretarka Brankica Janković izrazila je nadu da će pomenuta saradnja u 2014. godini biti još bolja i plodonosnija.

Prioritet konkursa je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz razvoj inovativnih servisa, podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom, kao i podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

27. januar 2014.

Međunarodni dan sećanjana na žrtve Holokausta

Predsednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić, predvodiće centralnu državnu komemorativnu ceremoniju odavanja počasti povodom obeležavanja 27. januara - Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta.

Ceremonija je održana 27. januara 2014. godine u 11.00 časova kod Spomenika žrtvama genocida u Drugom svestkom ratu koji se nalazi u okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu na Novom Beogradu.

 Međunarodni dan sećanjana na žrtve Holokausta

Tom prilikom, predsednik Republike Srbije uz pune vojne i državne počasti položio je venac i obratio se prisutnima.

 Međunarodni dan sećanjana na žrtve Holokausta

Centralnoj državnoj ceremoniji odavanja počasti prisustvovali su preživeli holokausta, potomci žrtava, nekadašnji zatočenici logora smrti u Drugom svetskom ratu, predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije, Nacionalnog saveta Romske Nacionalne manjine, ministri Vlade Srbije, predstavnici Grada Beograda, veliki broj predstavnika diplomatskog kora, udruženja i građani.

***********

Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Opredeljujući se za dan kada je 1945. godine oslobođen Aušvic-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi, Generalna skupština UN rukovodila se potrebom reafirmacije ljudskih prava, prevencije i kažnjavanja zločina genocida, kao i stalno prisutne opasnosti od rasne, nacionalne i verske mržnje zasnovanih na predrasudama.

Drugi svetski rat odneo je, pored ostalog, preko šest miliona nedužnih žrtava – pripadnika jevrejskog naroda. Aušvic, Treblinka, Mauthauzen, Dahau, Majdanek Jasenovac, Staro Sajmište, Jajinci, logor ``Crveni Krst`` u Nišu samo su neka od masovnih stratišta nevinih žrtava.

Potreba da se iznova podseća na strahote holokausta, kao i da se kao neistinite odbace tvrdnje koje negiraju njegov karakter i obim stradanja aktuelna je u svim demokratskim državama. Nužnost saznavanja činjenica i promišljanja strahovitih posledica holokausta doprineće da se u Srbiji, kao i u drugim demokratskim državama, masovno stradanje Jevreja u Drugom svetskom ratu i u budućnosti sagledava kao ono što po svom karakteru i obimu jeste - jedan od najvećih zločina protiv čovečnosti u istoriji.

24. januar 2014.

Eksplanatorni skrining za Polgavlje 2 - Sloboda kretanja radnika

U Briselu je 23. januara 2014. godine održan sastanak Eksplanatornog skrininga za Poglavlje 2 evropskog zakonodavstva. Ovo poglavlje evropskog prava odosi se na slobodu kretanja radnika tj. na oblast koja je deo prava na kojima je zasnovana EU. Delegaciju Republike Srbije predvodili su Tanja Miščević, glavni pregovarač Republike Srbije u pregovorima sa EU i Zoran Martinović, predsednik Pregovaračke grupe 2 i državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike koje je nadležna insitucija za vođenje pregovora u ovoj oblasti.

 Eksplanatorni skrining za Polgavlje 2 - Sloboda kretanja radnika

U delegaciji Republike Srbije bili su i predstavnici Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog zavoda za socijalno osiguranje. Evropsku uniju su predstavljali eksperti iz Direkorata za zapošljavanje i jednake mogućnosti i Direktorata za proširenje.

 Eksplanatorni skrining za Polgavlje 2 - Sloboda kretanja radnika

Na sastanku su detaljno predstavljeni propisi EU u sledećim oblastima: pristup tržistu rada, penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, beneficije koje građani mogu da ostvare po osnovu osiguranja. Predstavljen je i sistem rada EURES portala Evropske unije tj.portala koji predstavlja jednistvenu bazu podataka o slobodnim radnim mestima na nivou EU.

Ovo poglavlje evropskog zakonodavstva biće posebno interesantno za građane Srbije, jer se svi propisi sadržani u njemu odnose na konkretna prava građana kao što su: ostvarivanje prava na penziju, ostvarivanje prava na lečenje, ostvarivanje prava na zapošljavanje, ostvarivanje prava na informisanje u vezi sa zapošljavanjem kao i ostvarivanje svih drugih prava iz oblasti socijalnog osiguranja.

 Eksplanatorni skrining za Polgavlje 2 - Sloboda kretanja radnika

U narednom periodu, nadležne institucije Republike Srbije će se pripremati za sastanak Bilateralnog skrininga za ovo poglavlje, koji je planiran za 25. mart 2014. godine, gde će predstaviti zakonodavstvo Srbije u ovoj oblasti a nakon toga će se početi sa postepenom harmonizacijom propisa.

Zajednička ocena svih učesnika ovog sastanka je da je on bio izuzetno uspešan i koristan za obe strane.

20. januar 2014.

dr Nevenka Mihajlović na predstavljanju knjige
«Tiha većina» u Novom Sadu

Državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike zadužena za rodnu ravnopravnost, dr Nevenka Mihajlović i direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost dr Natalija Mićunović prisustvovale su u petak, 17. januara promociji knjige «Tiha većina- Životne priče političarki iz Srbije» autorke Dijane Subotički, koja je održana u Novom Sadu.

Knjiga sadrži autorizovane životne priče 14 žena intervjuisanih oral history metodom koje na nov način prikazuju živote reprezentativnih političarki Srbije sa nacionalnog, pokrajinskog i lokalnog nivoa. Neke od političarki čije se životne priče mogu pročitati u ovoj knjizi su ministarka, bivša predsednica Skupštine Srbije iz Socijalističke partije Srbije - Slavica Đukić- Dejanović, republička poslanica iz Nove Srbije - Zlata Đerić, pokrajinska poslanica iz Lige socijaldemokrata Vojvodine - Maja Sedlarević, zamenica predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Srbije - Sofka Vasiljković i druge.

 dr Nevenka Mihajlović na predstavljanju knjige «Tiha većina» u Novom Sadu

Na promociji su o knjizi govorili: autorka Dijana Subotički, recenzentkinja Marija Srdić, narodna poslanica Zlata Đerić, bivša narodna poslanica Gordana Pop Lazić, te pokrajinske poslanice Maja Sedlarević i Marijana Četojević. Moderatorka je bila Senka Vlahović- Filipov iz Banatskog kulturnog centra.

”Knjiga koja je pred nama posebno je važna sa aspekta Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i, posebno, Uprave za rodnu ravnopravnost zbog boljeg razumevanja položaja žena koje se bave javnim i političkim delovanjem u našoj zemlji. Radi se o periodu od skoro 70 godina od kada su žene dobile pravo glasa kod nas. Tokom tih godina, značajno se promenilo mesto žene u političkom životu Danas u Srbiji imamo raznoliku statistiku po pitanju učešća žena na različitim nivoima vlasti. Najbolja je situacija u predstavničkim telima, dok izvršna vlast značajno zaostaje na svim nivoima. Poslovno okruženje takođe ne daje dovoljno mesta ženama na rukovodećim funkcijama, uprkos velikom doprinosu žena u svim sektorima poslovanja. Institucionalno smo sprovodili različita istraživanja u okviru Uprave za rodnu ravnopravnost, želeli smo da saznamo šta kazuju statistički podaci o zastupljenosti žena na različitim nivoima, kako građanke i građani to percipiraju. Bavili smo se i usklađivanjem privatnog i poslovnog života žena u našoj zemlji budući da smo svesni važnosti balansa između ove dve sfere”, kazala je dr Nevenka Mihajlović.

Istakla je da joj je lično, ali i profesionalno, iz ugla profesorke ali i ispred institucije koju predstavlja izuzetno drago što je prisustvovala promociji ove knjige. “Uverena sam da će njeno postojanje podstaći i dalju istraživačku inicijativu u ostalim poljima i nivoima delovanja, kao i da će pomoći da se rodna ravnoprvnost shvati na pravi način, kao pitanje i žena i muškaraca, odnosno celokupnog društva”, naglasila je dr Nevenka Mihajlović.

 dr Nevenka Mihajlović na predstavljanju knjige «Tiha većina» u Novom Sadu

Dr Natalija Mićunović obratila se prisutnima u okviru dela predviđenog za diskusiju osvrćući se na pitanja pokrenuta u prethodnim izlaganjima i istakla da istraživanja pokazuju da još uvek postoje velike predrasude prema ženama koje učestvuju u javnom i političkom životu i da je neophodno da se nastavi rad na iskorenjivanju stereotipa prema kojima je ženama mesto isključivo u kući i porodici; takođe da je neodlučnost stranaka da kandiduju i podrže žene za mesta u predstavničkim telima, te njihovo povećano prisustvo može da se podstakne samo kvotama, problem sa kojim se susreću i razvijenija društva i da je neophodno da se radi na promociji doprinosa žena svim sferama društvenog života da bi njihovo učešće u vlasti na najvišim nivoima bilo široko prohvaćeno, kao i da se radi sa strankama da bi im se pomoglo da inkorporiraju princip rodne ravnpravnosti u svoj rad; kao i da ženska solidarnost može da se očekuje samo uz borbu protiv patrijarhata u svim njegovim sistemskim oblicima.

20. januar 2014.

Odavanje počasti srpskim vojvodama

Državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Negovan Stanković predvodio je 20. januara 2014. godine tradicionalna komemorativna okupljanja i ceremonije odavanja državnih i vojnih počasti povodom obeležavanja godišnjica smrti vojvoda Živojina Mišića i Petra Bojovića, kao i armijskog generala Pavla Jurišića Šturma.

 Odavanje počasti srpskim vojvodama

Vence su položili i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković u ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici grada Beograda, potomci istaknutih vojskovođa, kao i predstavnici velikog broja udruženja građana. Komemorativna okupljanja održana su u kompleksu Novog groblja u Beogradu.

Vojvoda Živojin Mišić umro je 20. januara 1921. godine u Beogradu i sahranjen je na parceli 28, grobnica 42 – II.

Vojvoda Petar Bojović umro je 19. januara 1945. godine u Beogradu i sahranjen je na parceli 6, grobnica 68 – III.

Armijski general Pavle Jurišić Šturm umro je 14. januara 1922. godine u Beogradu i sahranjen je na parceli 3, grobnica 3 – II.

 Odavanje počasti srpskim vojvodama

Pogledajte Foto galeriju

 

13. januar 2014.

MARTINOVIĆ: Konačnu odluku o zakonu daće najviši politički
predstavnici

intervju agenciji TANJUG, 13. januar 2014.

Najviše predloga u vezi sa izmenama i dopuna Zakona o radu tokom javne raspave stiglo je od privrednih subjekata, udruženja poslodavaca, dok ih je znatno manje bilo od sindikalnih organizacija, a nakon analize svih predloga biće obavljenje i političke konsultacije o tom dokumentu, izjavio je agenciji Tanjug državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Zoran Martinović. Predstavnici Radne grupe još jednom će pozvati i sindikate da daju svoje mišljenje o predloženim rešenjima i iznesu svoje argumente, iako su oni još ranije odlučili da napuste pregovore o tome, a da "konačnu odluku ipak treba da donesu najviši politički predstavnici u zemlji".

"U okviru ministarstva i stručnog dela radne grupe obavićemo analizu svih predloga, videti šta je ono što može da unapredi tekst zakona, ali ćemo obaviti i političke konsultacije, jer nam je bitna politička podrška od strane najviših predstavnika vlade, kao i poslaničkih grupa koje čine većinu u skupštini kako bi mogli da odredimo dalju dinamiku i sudbinu zakona", kazao je Martinović.

Kada je reč o predlozima koji su tokom javne rasprave vođene na sajtu resornog ministarstva pristigle radnoj grupi, Martinović je rekao da predloga iz velikih sindikalnih centrala nije bilo, već da su sugestije uglavnom stizale od granskih sindikata. Kako je rekao, radna grupa pozvaće još jednom sindikate da se uključe u analizu predloženih rešenja. Martinović očekuje da će sindikati prihvatiti predlog za razgovore.

 Zoran Martinović

"Videćemo da li će to biti u okviru radne grupe ili u okviru Socijalno ekonomskog saveta ili na nivou nekog drugog tela. Verujem da ćemo imati priliku da međusobno razmenimo argumente", smatra Martinović.

Odgovarajući na kritike sindikata da je javna rasprava vođena za vreme najvećih praznika, on je rekao da termin za održavanje javne rasprave nije uticao na dostavljanje velikog broja predloga izmena i dopuna zakona. "Ono što je manjkavost je to što nisu održane javne prezentacije gde bi u direktinim razgovorima mogli da objasnimo sve predloge i čujemo kontra argumente onih koji misle drugačije i to je jedino ono što umanjuje kvalitetet ovog procesa", smatra državni sekretar Ministarstva rada.

Martinović je dodao da je tokom javne rasprave bilo primetno da oni koji predstavljaju radnike nisu za promenu rešenja u zakonu, a da oni koji predstavljaju "svet kapitala" traže da reforme radnog zakonodavstva budu još dublje. "Iz toga možemo da vidimo koliko je veliki antagonizam između sindikalnih i poslodavačkih udruženja, a svakako da država ima i svoje razloge da insistrira na pojedinim odredbama zakona", kazao je Martinović.

Na pitanje da li će moći da se ispoštuju predviđeni rokovi, odnosno da se zakon nađe u skupštinskoj proceduri do kraja januara, kako je i planirano, Martinović je rekao da bi ta dinamika mogla da se ispoštuje "da nije manjkavosti i nedostatka socijalnog dijaloga".

"Do kraja januara Ministarstvo rada bi moglo da prikupi mišljenje drugih ministarstava i da nakon toga zakon bude dostavljen prvo vladi, a potom skupštini. Međutim, bojim se da naši napori da uspostavimo pun socijalni dijalog ovaj proces mogu da produže, ali videćemo... Konačnu odluku ipak treba da donesu najviši politički predstavnici u zemlji", kazao je on.

Procedura nalaže da nakon analize predloženih rešenja koji će trajati nekoliko dana Nacrt bude upućen na mišljenje drugim resornim ministarstvima i drugim organima koji treba da daju mišljenje, a nakon toga će se zatražiti i mišljenje predstavnika Socijalno-ekonomskog saveta. "Ne mora da znači da će se proces prolongirati, može (predlog izmena zakona) da stigne do kraja januara u skupštinsku proceduru ako bude postojala spremnost svih socijalnih partnera da ovom procesu daju pun doprinos", kazao je Martinović.

 Zoran Martinović

Komentarišući računicu sindikata, prema kojoj bi zarade zaposlenih bile umanjene ako se usvoji zakon, Martinović je rekao da se zarade neće umanjivati i da će zaposleni ostvarivati zarade u visini onih koje su dogovorene sa poslodavcima i onako kako je utvrđeno ugovorom o radu. "Radi se samo o drugačijem načinu obračuna naknada u vreme odustva sa rada jer je sadašnje rešenje vrlo komplikovano, nelogično i ispada da neko ko je na godišnjem odmoru ili drugom vidu odsustva nakon nekog perioda kad je imao nagrade, bonuse prekovremeni rad može da ostvari veću zaradu od radnika koji radi u istom tom periodu", kaže Martinović.

Martinović je rekao da odredba za isplatu naknade za minuli rad kod poslednjeg poslodavca, sa čime se takođe ne slažu sindikati može da se definiše "ovako ili onako i da tu ima prostora za dogovor sa socijalnim partnerima". "To nije nešto što je jedino moguće, ali smo to doveli u korelaciju sa načinom isplate otpremnina. Ako prihvatimo da se one isplaćuju za godine provedene kod poslodavca koji ih isplaćuje, onda smo i tu odredbu vezali kod poslednjeg poslodavca", kazao je on.

Predviđena je i izmena odredbi koje se odnose na položaj sindikalnih organizacija kojih ima 24.000 u zemlji, "ali ne u pravcu da se njihova prava krše ili da se uređuju na način suprotan međunarodnim konvencijama i evropskim standardima. U odnosu na veliki broj sindikalnih organizacija koje su upisane u registar koji vodi ministarstvo, sve one imaju svoje organe, predstavnike i svi su oni zaštićeni od otkaza, promena radnog mesta, a motiv osnivanja sindikata je zaštita lica koja vode taj subjekat", kaže Martinović. Sada su dati predlozi koji na adekvatan način obezbeđuju zaštitu predstavnika zaposlenih i sindikata koji zastupaju interese zaposlenih, ali na način da oni ne mogu biti stavljeni u nepovoljniji položaj zato što se bave sindikalnom aktivnošću i zaštitom prava zaposlenih, ali ne obezbeđuju zaštitu samo zato što imaju svojstvo predstavnika sindikata.

Martinović je ponovio da su izmene Zakona o radu važne jer je utvrđeno da postoji niz prevaziđenih oredaba koje onemogućavaju veći podsticaj za zapošljavanje i nameću poslodavcima velike terete.

"Očekujemo da on, imajući u vidu da se očekuje usvajanje i zakona o privatizaciji i stečaju može dati pozitivan efekat za bolje stanje na tržzistu rada", kazao je Martinović.