ARHIVA OGLAŠENIH JAVNIH KONKURSA ZA IZVRŠILAČKA RADNA MESTA

Javni konkurs za izvršilačka radna mesta u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka  socijalna pitanja

Tekst konkursa

Izjava


Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Tekst konkursa

Izjava


 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta - pripravnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Izjava

Tekst konkursa nacionalna služba


Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Izjava

Tekst konkursa


 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Izjava

Tekst Konkursa

Tekst konkursa61 KB

Izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke34 KB


 

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih mesta

Tekst Konkursa56.5 KB

Izjava34 KB


 

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Tekst konkursa54 KB

Izjava34 KB


 

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Tekst Konkursa62 KB

Izjava34 KB


 

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Tekst Konkursa60.5 KB

Izjava34 KB


 

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Tekst Konkursa57.5 KB

Izjava34 KB


 

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Konkursna dokumentacija40 KB


 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Izjava

Tekst konkursa


 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Tekst konkursa

Izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke