Uspešno realizovan projekat „Reci NE radu na crno“

Sreda, 09 Januar 2019 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević govorio je na konferenciji povodom završetka projekta “Jačanje kapaciteta Inspektorata za rad i podizanje svesti građana u cilju suzbijanja rada na crno” („Reci NE radu na crno“) gde je istakao da je u 2018. godini izvršeno preko 70.000 inspekcijskih nadzora što je za 38 odsto više nego u 2017. godini.

 

Prema rečima ministra, najveći uspeh ovog projekta jeste što je nakon inspekcijskih nadzora u 2018. godini zatečeno 17 odsto manje radnika koji su radili na crno, nego prethodne godine, bez obzira što je bilo skoro 20.000 više inspekcijskih nadzora, što pokazuje da je ostvaren cilj projekta, a to je razvijanje svesti građana o koristi koju imaju od sprečavanja rada na crno.

 

„Vlada Srbije i Ministarstvo nastaviće sa borbom protiv sive ekonomije u kojoj niko neće biti povlašćen. Poslodavci moraju da znaju da će, ukoliko se ispostavi da su imali angažovane radnike na crno, biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Verujemo da će u ovoj godini nivo rada na crno biti mnogo manji, a radićemo i na poboljšanju tehničke opremljenosti svih inspektora, kao i njihovog materijalnog položaja“, rekao je Đorđević.

 

Kako kaže, na sajtu Ministarstva će se nastaviti praksa nedeljnog objavljivanja spiskova neregistrovanih subjekata i poslodavaca kod kojih su prilikom inspekcijskog nadzora zatečena lica na radu na crno, i rekao da se očekuju nove izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama, kao i da su u 2020. godini u planu i izmene i dopune Zakona o radu.

 

Ministar Đorđević zahvalio je Kraljevini Norveškoj i agenciji „Golin“ na podršci u realizaciji ovog projekta i istakao da najveća zasluga postignutih rezultata proizilazi iz mukotrpnog rada inspektora.

 

Ambasador Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjornstad istakao je da se suzbijanjem sive ekonomije Srbija ekonomski jača i time postaje korak bliža članstvu EU. On je istakao da je veoma zadovoljan postignutim rezultatima kao i da je zahvalan što je učestvovao u ovako važnom projektu.

 

V.d. direktora Inspektorata za rad Stevan Đurović rekao je da je u periodu od 10. marta 2018. godine, od kada je otvorena besplatna telefonska linija broj 0800/300-307, do 09. januara 2019. godine, putem navedene info - linije inspekciji rada upućeno 8.438  telefonskih poziva, kao i 238 mejlova putem elektronske pošte, kao i da je na osnovu pristiglih prijava, inspekcija rada na celoj teritoriji Republike Srbije izvršila 9.268 pojačanih nadzora.

 

„Zatečeno je 4.751 lice na faktičkom radu - radu ''na crno'', od kojih su poslodavci sa  4.322 odmah nakon nadzora zasnovalo radni odnos na neodređeno vreme. Utvrđeno je i 270 neregistrovanih subjekata, od kojih se 170 odmah upisalo u registar Agencije za privredne registre”, istakao je Đurović.

 

Kako kaže, cilj ovog projekta nije samo kažnjavanje poslodavaca, već podizanje svesti građana o koristima od sprečavanja rada na crno i u skladu sa tim, održano je 10 radionica u okviru projekta „Reci NE radu na crno“, širom Srbije.      

                                                                                                      

Senior partner agencije za integrisane marketinške komunikacije „Golin“ Ivan Bender istakao je da ovaj projekat predstavljao veliki izazov i da je veoma ponosan na to što su imali priliku da u njemu učestvuju.