Saopštenje za javnost

Utorak, 08 Januar 2019 |

"Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, obaveštava sve korisnike prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta i prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta po osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom da je sredstva koja korisnici ostvaruju po novom, odnosno starom zakonu, doznačilo korisnicima na tekuće račune, odnosno uplatilo na odgovorajuće račune nadležnih opštinskih, odnosno gradskih službi za dečiju zaštitu za mesec novembar u periodu od 20.12.2018. do zaključno sa 03.01.2019. godine (za koje postoje odgovarajuća rešenja).


Uvažavajući razloge i činjenice da je povećan broj lica koja su spojila praznike, apelujemo na nadležne opštinske službe da učine dodatni napor kako bi se sredstva što pre doznačila korisnicima.
Pored toga, da bi se započela isplata porodiljama koje su se porodile u novembru, potrebno je da im prethodno nadležne opštinske službe donesu rešenja o utvrdjivanju prava na konkretnu naknadu, pa apelujemo da se iste jave što hitnije nadležnim opštinskim službama kako bi se ubrzalo donošenje tih rešenje, a ministarstvu omogućilo da otpočne isplatu."