Predstavljeni rezultati rada Ministarstva i prioriteti za narednu godinu

Sreda, 27 Decembar 2017 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević predstavio je (šestomeseči) rad ministarstva i najavio planove i projekte koji će Srbiju učiniti još boljim, odgovornijim, bezbednijim i lepšim mestom za život.

 

Đorđević je zahvalio svom timu na vrednom radu, požrtvovanosti, idejama, postignutim rezultatima i realizovanim projektima.

 

 „Nismo hteli da budemo previše ambiciozni, već realni, kako bi imali efikasne ali merljive rezultate rada", rekao je ministar.

 

Prema njegovim rečima, jedan od bitnijih projekta ministarstva je „Kroz Beograd zvukom do cilja“, koji podrazumeva zvučno obeležavanje svakog semafora i ulice u Beogradu čime će se olakšati kretanje, a samim tim i život osoba sa invaliditetom, odnosno slabovidih i slepih građana, što je jedan od  prioriteta ministarstva.

 

Ministar je istakao da je u 2017. godini povećan iznos minimalne cene rada, a da će se u narednoj godini formirati Socijalno - ekonomski saveti i na lokalnim nivou, kao i da će smanjenje nezaposlenosti i prekvalifikacija ljudi u IT sektor doprineti kvalitetnijem kadru.

 

U svom izlaganju ministar je posebno istakao da je Sporazum o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Rusiji ove godine, od izuzetne važnosti za građane Republike Srbije koji žive i rade u Ruskoj Federaciji, jer njegovim potpisivanjem svi naši državljani koji odlaze na rad u Rusiju, kao i građani Rusije koji dolaze na rad u Srbiju, ostvaruju pravo na penziju.   

 Novim Zakonom o Finansijskoj podršci porodici sa decom koji je usvojen ove godine uspostavljen je veći iznos roditeljskog dodatka za prvo dete, koji će, umesto 39.000 biti 100.000 dinaraa sve u cilju povećanja nataliteta i većeg broja dece, čime će se uticati na bolju demografsku sliku Republike Srbije.

 

  U tekućoj godini Ministarstvo je potpisalo i Sporazum sa Republikom Norveškom o realizaciji projekta „Jačanje kapaciteta Inspektorata za rad i podizanje svesti građana u cilju suzbijanja rada na crno“.

 

„Poslodavci će prema novim odredbama biti u obavezi da kao i do sada svoje radnike prijave u roku od tri dana, ali radnik će tek nakon prijave moći da započne sa radom, a ne kako je do sada bila praksa, da taj rok započne tek nakon dolaska inspektora kada poslodavac započne proceduru prijave”, naveo je Đorđević i dodao da će u vezi sa tim biti pokrenute nasumične kontrole koji će strogo kažnjavati one poslodavce koji ne budu poštovali novu proceduru.

 

Đorđević je podsetio i da je u 2017. godini osnovan Sektor za rodnu ravnopravnost i najavio da će naredne godine biti donet i Zakon o zabrani diskiminacije. On je dodao da je radom ovog Sektora ostvaren veliki pomak u položaju žena u Srbiji na šta je Ministarstvo ponosno.

 

Za narednu godinu, ministar Đorđević je rekao da Ministarstvo ima tri ključna cilja, a to su izrada socijalnih karata, borba protiv rada na crno i uspostavljanje rada SOS telefona i dodao da je u planu i potpisivanje brojnih sporazuma sa SAD, Francuskom, Kinom, Australijom, Španijom i mnogim drugim zemljama.

 

Prezentaciju sa današnje konferencije možete preuzeti na sledećem linku:

https://prezi.com/view/aPcl5ExVrniSKWzE4N2l/