Potpisan Sporazum o učinku Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu

Utorak, 06 Februar 2018 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisali su Sporazum o učinku Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu, kojim su utvrđeni konkretni zadaci i ciljevi na sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja.

 

Ministar Đorđević rekao je da je potrebno da Republika Srbija ima visokoobrazovanu buduću radnu snagu, jer će u buduće strane investicije imati upravo potrebu za tim kadrom. Privlačenjem tih investitora oni će svojim ulaganjem mladima ponuditi nova, finansijski atraktivnija radna mesta, a samim tim omogućiti i bolje uslove za život njihovih porodica.

 

„Ministarstvo želi da pomogne i zaposlenim ljudima tako što će im omogućiti priliku da se prekvalifikuju za zanimanja koja su potrebna na tržištu rada i koja će im doneti bolju zaradu. Takođe, uvođenjem dualnog obrazovanja, kao i procesom volontiranja koje je resorno ministarstvo uvelo prošle godine, mladi imaju priliku da, pre nego što završe fakultete, vide da li zaista žele da rade ono za šta se i školuju. Potrebno je svima pružiti priliku da rade ono što vole, jer jedino tako će u svom poslu biti najbolji, a pre svega i zadovoljni u svojoj zemlji“, rekao je Đorđević.

 

Ministar je rekao da će Vlada Srbije učinite sve da mladima  obezbedi bolje uslove života, da u Srbiji mogu od svog rada da žive pristojno i sebi i svojoj porodici obezbede lepšu i sigurniju budućnost, a ne da odlaze u inostranstvo. Prema njegovim rečima, demografska slika Republike Srbije će time biti znatno bolja.

 

“U 2018. godini poseban značaj imaće aktivnosti na pružanju podrške u zapošljavanju viškova zaposlenih, mladih i dugoročno nezaposlenih, Roma i osoba sa invaliditetom. Nastavićemo saradnju sa centrima za socijalni rad na sprovođenju integrisanih usluga u cilju zapošljavanja radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, žrtava porodičnog nasilja i mladih do 30 godina starosti koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja”, izjavio je ministar Đorđević.

 

U Sporazumu se posebno ističe potreba unapređenja saradnje sa poslodavcima radi povećavanja mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih lica i saradnja sa lokalnim samoupravama na izradi lokalnih akcionih planova zapošljavanja. Imajući u vidu da je jedan od strateških prioriteta politike zapošljavanja – podsticanje zapošljavanja u manje razvijenim regionima i razvoj regionalne i lokalne politike zapošljavanja, Sporazum je potpisan na regionalnom sastanku koje je Ministarstvo organizovalo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Stalnom konferencijom gradova i opština, sa ciljem daljeg unapređenja saradnje sa jedinicama lokalnih samouprava u  kreiranju i sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada.