Potpisan Protokol o saradnji između Ministarstva za rad i TIKA-e

Utorak, 10 Oktobar 2017 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ministar poljoprivrede, stočarstva i prehrambene industrije  Republike Turske, Ahmet Ešref Fakibaba potpisali su Protokol o saradnji između ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Turske agencije za razvoj i koordinaciju TIKA.

U okviru Protokola o saradnji realizovaće se projekat rekonstrukcije objekta Materinskog doma koji se nalazi u sklopu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici u Beogradu.

                                                                                                             ***

Turska agencija za razvoj i koordinaciju TIKA realizovala je 223 projekta u Republici Srbiji koji su podrazumevali poboljšanje obrazovne infrastrukture, projekte poljoprivrede i stočarstva, razvoj infrastrukturnih kapaciteta u zdravstvu i projekte restauracije.

Materinski dom pripada organizacionoj jedinici Stacionar za majku i dete. Osnovni cilj je prevencija napuštanja i zanemarivanja dece. Prihvataju se trudnice i majke sa decom uzrasta do godinu dana. Aktuelni kapacitet je 20 mesta. Usluge koje dom pruža su smeštaj, ishrana, zdravstvena briga i nega, individualna i grupna psiho-socijalna podrška. Naglasak je na učenju životnih veština majki, osposobljavanje za samostalan život i brigu o detetu.