Osobe sa invaliditetom moraju biti ravnopravni članovi društva

Četvrtak, 14 Jun 2018 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević govorio je na panel diskusiji povodom desetogodišnjice Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i izjavio da je jedan od najvažnijih strateških ciljeva Ministarstva unapređenje položaja i zaštita prava osoba sa invaliditetom.

 

Ministar Đorđević istakao je da je Republika Srbija postala jedna od 177 zemalja članica UN koje su usvojile Zakon o potvrđivanju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, ali i jedna od 92 zemlje koje su usvojile i Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom.

 

„Republika Srbija je ratifikacijom navedenih dokumenata stala u red zemalja koje pitanje unapređenja položaja osoba sa invaliditetom posmatraju kao jedan od najznačajnijih prioriteta i time dala mogućnost svojim građanima da se u slučaju kršenja zabrane diskriminacije mogu i neposredno obratiti Komitetu UN“, rekao je ministar.

 

Suma koja je iz državnog budžeta u 2018. godini izdvojena za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom iznosi 1, 7 milijardi dinara, što je znato više u odnosu na prethodnu godinu, a prema rečima ministra, Vlada Srbije nastojaće da svake godine taj iznos povećava.

 

„Reforme, koje je 2014. godine pokrenuo predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić doprinele su izlasku iz krize i usvajanju prvog razvojnog budžeta nakon mnogo godina, a time se otvorio put za znatno unapređenje položaja osoba sa invaliditetom“, naglasio je Đorđević.

 

Kako je ministar rekao Ministarstvo preduzima niz konkretnih mera kroz realizaciju projekata, kako bi se poboljšali uslovi života osoba sa invaliditetom.

 

„Projektom „Beograd bez barijera“, započetim 2015. godine, prestonica je postala bogatija za više od 250 postavljenih rampi kojima je osobama sa invaliditetom olakšano kretanje u svim delovima grada. Ministarstvo sporovodi i projekat kojim će administrativne zgrade u Beogradu dobiti mape sa namenom da slepim i slabovidim osobama pomogne u kretanju, kao i projekat koji ima za cilj da se na svim raskrsnicama postave zvučni semafori i time će Beograd postati prvi grad u Evropi sa kompletnom zvučnom signalizacijom“, naveo je ministar.

 

Đorđević je podsetio i da će izrada socijalnih karti i umrežavanje institucija doprineti tome da se socijalna pomoć pravilno raspodeli i spreči eventualna zloupotreba.

 

„Naš zajednički zadatak jeste da uklonimo sve prepreke koje onemogućavaju, ne samo participaciju osoba sa invaliditetom u svim društvenim zbivanjima, već i njihov pun doprinos zajednici čiji su ravnopravni članovi“, zaključio je ministar Đorđević.