ODRŽANA TRIBINA NA TEMU "RODNA RAVNOPRAVNOST – EKONOMSKO OSNAŽIVANjE ŽENA"

Nedelja, 08 Oktobar 2017 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i v.d. pomoćnika ministra u Sektoru za rodnu ravnopravnost i antidiskriminacionu politiku Nina Mitić prisustvovali su tribini na temu “Rodna ravnopravnost – ekonomsko osnaživanje žena”.
Ministar Zoran Đorđević istakao je da je Srbiji potreban inovativan Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji će našu zemlju pozicionirati u sam vrh kada je u pitanju položaj žena.
“Nacionalni akcioni plan za period 2016-2020. godine doneo je dosta novih ideja, koje treba sprovesti. Ukoliko bi uspeli da ostvarimo većinu plana bilo ostvareno, Srbija bi bila po položaju žena među prve tri zemlje u Evropi”, poručio je Đorđević.
Đorđević je dodao da bi Zakon o rodnoj ravnopravnosti trebalo da se osloni i da mu bude osnov Zakon o zabrani diskriminacije koji bi uskoro trebao da uđe unskupštinsku proceduru.
Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zadužena za Sektor za rodnu ravnopravnost i antidiskriminacionu politiku Nina Mitić rekla je da je projekat SOS nacionalne linije u završnoj fazi, a cilj ove linije je da pruži žrtvama nasilja odgovarajuće informacije i i psihosocijalnu podršku.
Predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Beograda Irena Vujović istakla je da je cilj Saveta da što više žena uključi u društvene tokove, da Savet ima veliki broj predstavnika iz nevladinog sektora i žena na rukovodećim položajima.
Gost na tribini bila je predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Beograda Irena Vujović. 
“Kroz Savet za rodnu ravnopravsnost se propagira nulta tolerancija na nasilje, ali i ekonomsko osnaživanje žena, te su organizovani brojni sajmovi za zapošljavanje i obuke za žensko preduzetništvo”, rekla je Irena Vujović.
Ovakve i slične tribine biće stalna praksa jer nam je cilj da naše građanke i građani budu upućeni u sve teme koje su od interesa za naše društvo.