Održana 5. sednica Saveta za prava deteta

Ponedeljak, 05 Novembar 2018 |

Na 5. sednici Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije pored državnog sekretara Nenada Nerića, ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prisustvovao je i posebni savetnik ministra Dragan Vulević koji je predstavio dosadašnji rad Ministarstva na izradi Zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta.

 

Kako je istakao, radna grupa koju je formirao ministar Zoran Đorđević, a u kojoj su učestvovali prof dr Nevena Petrušić, prof dr Nevena Vučković Šahović, Tamara Lukšić Orlandić i pomoćnik Republičkog sekretara za zakonodavstvo Ranka Vujović, sačinila je prednacrt ovog zakona.

 

„Ovim Zakonom učinjen je veliki korak u unapređenju, promociji i  obezbeđivanju kontrole zaštite prava deteta u Republici Srbiji. Ovaj Zakon je po svom sadržaju jedinstven, jer u sebi sadrži odredbe kojima se verifikuju sva prava deteta i instrumenti nezavisne kontrole i zaštite. Njegovim donošenjem ispunjavaju se naše obaveze iz preporuke iz poslednjeg univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Srbiji, preporuke Komiteta za prava deteta u Ženevi i određene obaveze definisane Akcionim planom za realizaciju obaveza iz poglavlja 23“, rekao je Vulević, koji je ujedno predstavio i plan daljeg rada na donošenju ovog zakona koje se očekuje u prvom kvartalu 2019. godine.