Ministar Zoran Đorđević prisustvovao je Međunarodnoj konferenciji „Ulaganje u decu - dobrobit za svu decu“

Četvrtak, 12 Oktobar 2017 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević prisustvovao je Međunarodnoj konferenciji „Ulaganje u decu - dobrobit za svu decu“ koju su organizovali Mreža organizacija za decu Srbije (MODS), EUROCHILD, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i UNICEF.

Ministar Đorđević je tom prilikom naglasio da je Srbija, kao i ostale zemlje Evropske unije, posvećena povećanju izdvajanja za decu i porodice.

„Borba protiv siromaštva dece je na prvom mestu i zato ćemo mi intenzivnije raditi na sprovođenju Ciljeva održivog razvoja. U sprovođenju ovih mera, Srbija koristi međunarodnu praksu u razvijanju mnogobrojnih usluga koje će biti podrška porodicama sa decom“, rekao je ministar.

Obezbeđivanje minimalne finansijske sigurnosti porodici sa decom, kako je istakao ministar, država realizuje kroz primenu Zakona o socijalnoj zaštiti i Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao i kroz zaštitu prava deteta.
„Pripremljen je Nacrt zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji će biti upućen u dalju proceduru Vladi, odnosno Narodnoj skuštini, kako bi do kraja  godine bio usvojen, a čija bi primena otpočela početkom naredne godine“, istakao je Đorđević.

„Utvrđene su mere za podsticaj rađanja. Novina je da će naknadu prihoda, u trajanju od godinu dana, moći da ostvare i žene koje nisu u radnom odnosu, već obavljaju samostalnu delatnost, angažovane su po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu ili autorskih ugovora. Iznos roditeljskog dodatka za prvo dete biće značajno veći u odnosu na trenutni koji se isplaćuje i iznosi 39 hiljada, a predlog je da bude 100 hiljada dinara. Za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, dečiji dodatak biće veći za 50 odsto“, najavio je ministar Đorđević.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije Slavica Đukić Dejanović je poručila da Srbija ima spremne mere i zakone kojima će dati ključan doprinos ulaganju u decu i dodala da će borba protiv siromaštva isto kao i zdravlje, obrazovanje i rodna ravnopravnost biti u fokusu države.

„Vlada Republike Srbije nastoji da, iako ograničena trenutnom ekonomskom situacijom, obezbedi više sredstava za ulaganja u decu i to će biti naš kontinuinirani zadatak“, zaključio je ministar Đorđević uz poruku da su deca naše najveće blago.

***
Na konferenciji su predstavljene međunarodne i evropske prakse i primeri koji doprinose smanjenju siromaštva i socijalne uključenosti dece, naglašena je važnost usklađivanja javnih finansijskih resursa sa politikama i zakonodavstvom koje utiču na decu, kao i posvećenost Srbije u borbi protiv siromaštva dece i na ispunjavanju razvojne agende Ujedinjenih nacija (Ciljeva održivog razvoja UN).

Konferenciji su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu finansija Mirjana Ćojbašić, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji Severine Leonardi, predstavnica EUROCHILD-a Mike Šurman i menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Ivan Sekulović.