Ministar Đorđević učestvovao na sedmom okruglom stolu socijalnog dijaloga u jugoistočnoj Evropi

Utorak, 09 Oktobar 2018 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i državna sekretarka Bojana Stanić prisustvovali su sedmom okruglom stolu socijalnog dijaloga u jugoistočnoj Evropi na temu Nestandardni oblici zapošljavanja u uslovima globalizacije i digitalizacije, u Budvi.

 

Ministar Đorđević istakao je da je dužnost Vlade Srbije da prati i sagledava sve aspekte uticaja digitalizacije na oblast rada, kako bi se zakonski i drugi propisi prilagodili novim oblicima rada, a u cilju zaštite zaposlenih i obezbeđivanja međunarodnih standarda rada.

 

„Socijalni dijalog je veoma važan kako bi se obezbedili bolji uslovi rada, materijalnih davanja i pomoći svim građanima. Želimo da od zemalja EU usvojimo primere koji su se najbolje pokazali u praksi“, rekao je Đorđević.

 

Državna sekretarka Bojana Stanić istakla je da sve veći broj zaposlenih može da radi na daljinu, daleko od prostora svog poslodavca, koristeći nove tehnologije. Prema njenim rečima, rad na daljinu donosi koristi kako poslodavcima, pre svega, kroz smanjenje troškova rada, tako i zaposlenima, kroz lakše usklađivanje poslovnog i porodičnog života.

 

Stanić je istakla da su u cilju sticanja dodatnih znanja i veština za obavljanje poslova u okviru informacionih tehnologija u Srbiji organizovane obuke za nezaposlena lica preko NSZ, sagledavajući značaj razvoja IT sektora kao i iskazanu potražnju na tržištu rada iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija koja doprinosi povećanju zapošljavanja.

 

Okrugli sto organizovali su Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore i fondacija „Friedrich Ebert“, u saradnji sa Savezom sindikata, Unijom slobodnih sindikata i Unijom poslodavaca Crne Gore.

 

Pored resornih ministara Zorana Đorđevića i Kemala Purišića na skupu su govorili i Matijas Veber, direktor regionalnog projekta za radne odnose i Socijalni dijalog u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, kao i predstavnici resornih ministarstva i socijalnih partnera iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Slovenije, Rumunije i Makedonije.