Ministar Đorđević sastao se sa predstavnicima Evropske komisije o inkluziji Roma i Romkinja u Srbiji

Sreda, 18 Oktobar 2017 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, državna sektretarka Stana Božović i pomoćnica ministra u Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Nina Mitić sastali su se sa delegacijom Evropske komisije, predvođenom Marijom Garsijom Fidalgo, koordinatorkom za politiku u vezi sa inkluzijom Roma u Odeljenju za susedsku politiku i pregovore o proširenju. 
Na sastanku je razgovarano o daljim koracima koje je potrebno preduzeti u cilju unapređenja položaja romske nacionalne manjine u Republici Srbiji.
Ministar Đorđević predstavio je planski okvir budućih aktivnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike  Srbije. Đorđević je sagovornike informisao o formiranju nove organizacione jedinice unutar Ministarstva, Sektora za antidiskrimanacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti, koji će punu pažnju posvetiti rešavanju problema ugroženih i marginalizovanih grupa u Srbiji, a da će posebna pažnja biti posvećena pitanjima inkluzije Roma i Romkinja u Srbiji. 
„Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja preduzeće sve neophodne mere kako bi planirani ciljevi bili realizovani u predviđenom periodu. U daljem radu posebnu pažnju posvetićemo  pregovaračkim poglavljima 19 i 23 u čijim Akcionim planovima za pojedine aktivnosti će biti nadležno Ministarstvo za rad “, rekao je ministar Đorđević.
Koordinatorka za politiku u vezi sa inkluzijom Roma u Odeljenju za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije izrazila je zadovoljstvo u vezi sa planovima koje je ministar Đorđević predstavio na sastanku i rekla da se nada plodotvornoj saradnji kada je u pitanju socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji. 
Sastanku su prisustvovali i predstavnik Evropske komisije Konstantinos Niafas, zamenica šefa delegacije EU u Srbiji Mateja Norčić Štamcar i predstavnica Delegacije EU u Srbiji Mirjana Maksimović.