Ministar Đorđević sa predstavnicima Svetske banke

Četvrtak, 12 Jul 2018 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević razgovarao je sa predstavnicima Svetske banke o promovisanju i aktivnostima u oblasti rodne ravnopravnosti na nacionalnom i regionalnom nivou.

 

Tom prilikom ministar Đorđević istakao je da su svi zakoni u Republici Srbiji antidiskriminatorni i da Srbija ima mnogo bolje rezultate u toj oblasti nego druge zemlje u regionu.

 

„Srbija sarađuje sa Švedskom i drugim skandinavskim zemljama u želji da dostigne svetske standarde u svim oblastima, da napredujemo po svakom pitanju, a pogotovo kada je reč o ravnopravnosti polova. Trenutno radimo na izradi Zakona o rodnoj ravnopravnosti, u saradnji sa Švedskom, za koju smatramo da je u tome najbolja i da ima najveće standarde, a u toku su i izmene i dopune Zakona o sprečavanju diskriminacije“, rekao je Đorđević i dodao da ćemo paralelno raditi na planu informisanja javnosti, vođenju medijskih kampanja i edukacije, a sve u cilju podizanja svesti građana i građanki o rodnoj ravnopravnosti.

 

Đorđević je napomenuo i da je Srbija primer kako žene mogu biti na visokim pozicijama i da taj posao vode vrlo uspešno, kao i da Srbija može biti primer i nekim zemljama EU, te da je to još jedan dokaz da u našoj zemlji ne postoji diskriminacija na osnovu pola.

 

Rukovodilac programa Svetske banke i rukovodilac tima u poseti Republici Srbiji Marko Hernandez predstavio je analize koje su potrebne za formiranje inovativnog mehanizma za ravnopravnost polova i istakao da je oblast unapređenja rodne ravnopravnosti važna za pridruženje Republike Srbije Evropskoj uniji, pogotovo iz poglavlja  19 i 23.