Ministar Đorđević na prvom sastanaku Ministarskog tima za prevencije i intervencije u slučajevima vršnjačkog nasilja

Petak, 24 Novembar 2017 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević prisustvovao je prvom sastanku Ministarskog tima za prevencije i intervencije u slučajevima vršnjačkog nasilja, koji je formiran na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

    Ministarski tim formiran je sa zadatkom da izvrši analizu postojećih zakonskih rešenja koje se tiču prevencije i intervencije u slučajevima nasilja u školama i uspostavi svrsishodne procedure za razmenu informacija između pojedinih institucija i organa (škola, policija, pravosuđe, centri za socijalni rad i dr.) koje bi bile u funkciji prevencije vršnjačkog nasilja.

Ministar Đorđević rekao je da je država prepoznala dve stvari na kojima mora da radi u narednom periodu, jedna je vršnjačko nasilje, a druga je osmišljavanje načina na koji će moći preventivno da deluje, kako u budućnosti ne bi dolazilo do ovakvih problema.


           „Na problemu vršnjačkog nasilja radiće sva ministarstva, a cilj svih nas je da se bilo koji vid nasilja potpuno iskoreni, jer je to nedopustivo u društvu koje želimo da izgradimo“, naglasio je ministar Đorđević.

 

    Ministar Šarčević je objasnio da će se raditi na tri polja, na kaznenoj politici, prevenciji i sprečavanju nasilja nad maloletnicima na internetu.

"Jedno polje je kaznena politika koja je u sistemskom zakonu o obrazovanju već krenula, što podrazumeva da svi učesnici tokom nastave, ali i boravka u ustanovama imaju veliku odgovornost - da li je to učenik, da li je to nastavnik ili čak roditelj. I tu već imamo početne dobre rezultate", naveo je ministar.

 

    Kada je u pitanju preventiva, kaže da škole moraju da budu otvorenije za decu, da treba da u školama provode više vremena te da im se ponudi kvalitetniji sadržaj.

    Posebna tema sastanka je bilo "digitalno nasilje" koje, kako kaže ministar Šarčević, izaziva sva druga nasilja.

Zaključak sastanka jeste formiranje i operativnog tima na nivou pomoćnika i  državnih sekretara, koji će se baviti procedurama koje su bitne za temu vršnjačkog nasilja.