Насловна » Конкурси

Конкурси

Конкурс за локалне самоуправе - развој услуга социјалне заштите

 Преузмите документ Смернице за подношење предлога пројеката

 Преузмите документ Анекс 1 - Формулар за пријаву

 Преузмите документ Анекс 2 – Табеларни буџет

 Преузмите документ Анекс 3 - Наративни буџет

 

Jавни позив за подношење предлога концепта програма обуке за пружање услуге Лични пратилац детета

 Преузмите документ Позив за подношење предлога

 

Позив за подношење предлога пројекта: ЕУ са више од 4 милиона евра подржава социјалну инклузију најугроженијих особа у Србији

 Преузмите документ Позив за подношење предлога пројеката

 

Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом

 Преузмите документ Листа пројеката који се обухватају учешћем у финансирању на годишњем конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2014. години

 Преузмите документ Листа пристиглих предлога пројеката на годишњем конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2014. години

 Преузмите документ Јавни позив

 Преузмите документ Анекс 1 - Образац за писање предлога пројекта

 Преузмите документ Анекс 2 – Образац буџета пројекта

 Преузмите документ Анекс 3 - Образац за наративни буџет

 Преузмите документ Анекс 4 - Извршни преглед пројекта

 Преузмите документ Анекс 5 - Упутство за писање предлога пројекта

 Преузмите документ Анекс 6 - Упутство за састављање буџета пројекта

 Преузмите документ Смернице за подносиоце предлога пројеката

 

Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за унапређење система социјалне заштите

 Преузмите документ Листа одобрених предлога пројеката

 Преузмите документ Листа пристиглих предлога пројеката

 Преузмите документ Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за унапређење система социјалне заштите

 Преузмите документ Анекс 1 - Образац за писање предлога пројекта

 Преузмите документ Анекс 2 - Образац буџета пројекта

 Преузмите документ Анекс 3 - Образац за наративни буџет

 Преузмите документ Упутство за писање предлога пројекта

 Преузмите документ Упутство за састављање буџета пројекта

 

Конкурс за преводиоца на пројекту и асистента сталног твининг саветника на Твининг пројекту “Унапређење социјалног дијалога”

 Преузмите документ Oглас за позицију преводиоца на пројекту

 Преузмите документ Oглас за позицију асистента сталног твининг саветника

 

Конкурс за НВО у области борачко-инвалидске заштите

 Преузмите документ Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката који се финансирају из опредељених средстава

 Преузмите документ Листа пристиглих пројеката

 Преузмите документ Oбавештење подносиоцима предлога пројеката о измени јавног позива који се односи на отварање посебног наменског подрачуна

 Преузмите документ Позив за подношење предлога пројеката

 Преузмите документ Образац за пријаву пројекта

 Преузмите документ Образац о буџету проjeкта

 Преузмите документ Предуговор о партнерству

 Преузмите документ Одлука о избору пројеката

 

Конкурс за доделу грантова локалним организацијама за активности из области родне равноправности на локалном нивоу

 Преузмите документ Опште информације

 Преузмите документ Конкурсна документација на српском језику

 Преузмите документ Конкурсна документација на енглеском језику

 

Отуђење путничких возила

 Преузмите документ Преузмите документ у doc формату

 

Конкурс за пружање услуге медијског клипинга за 2014.годину

 Преузмите документ Јавни позив за пружање услуге медијског клипинга

 

Стални отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

 Преузмите документ Листа одобрених пројеката 3

 Преузмите документ Листа одобрених предлога пројеката 2

 Преузмите документ Листа одобрених предлога пројеката

 Преузмите документ Јавни позив

 Преузмите документ Анекс 1а - Образац за писање предлога пројекта -за приоритете из 1. и 2. групе пројектних активности

 Преузмите документ Анекс 1б - Образац за писање предлога пројекта -за приоритете из 3. групе пројектних активности

 Преузмите документ Анекс 2 - Tабеларни прeглед буџета пројекта

 Преузмите документ Смернице за подносиоце предлога пројеката

 

Конкурс за пружање услуге медијског клипинга

 Преузмите документ Јавни позив за пружање услуге медијског клипинга

 Преузмите документ Обавештење

 

Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом

 Преузмите документ Листа одобрених предлога пројеката

 Преузмите документ Листа пристиглих предлога пројеката

 Преузмите документ Јавни позив

 Преузмите документ Анекс 1 - Образац за писање предлога пројекта за 2014

 Преузмите документ Анекс 2 – Буџет пројекта

 Преузмите документ Анекс 3 - Календар активности локалних партнера 2014

 Преузмите документ Смернице за подносиоце предлога пројеката

 Преузмите документ Упутство за попуњавање Анекса 2 и 3

 

Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за развој услуга социјалне заштите

 Преузмите документ Листа одобрених предлога пројеката

 Преузмите документ Листа пристиглих предлога пројеката

 Преузмите документ Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за развој услуга социјалне заштите

 Преузмите документ Анекс 1 - Образац за писање предлога пројекта

 Преузмите документ Анекс 2 - Образац за табеларни приказ буџета

 Преузмите документ Анекс 3 - Образац за наративни буџет

 Преузмите документ Упутство за писање предлога пројекта

 Преузмите документ Упутство за састављање буџета пројекта

 

Јавни позив за подношење предлога пројеката за унапређење положаја Ромкиња у РС

 Преузмите документ Одобрени пројекти

 Преузмите документ Текст огласа

 Преузмите документ Анекс 1 - Образац за писање предлога пројекта

 Преузмите документ Анекс 2 - Образац за табеларни приказ буџета

 Преузмите документ Анекс 3 - Образац за наративни буџет

 Преузмите документ Упутство за писање предлога пројекта

 Преузмите документ Смернице за подносиоце пројекта

 

Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за унапређење система социјалне заштите

 Преузмите документ Одобрени пројекти

 Преузмите документ Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за унапређење система социјалне заштите

 Преузмите документ Анекс 1 - Образац за писање предлога пројекта

 Преузмите документ Анекс 2 - Образац буџета пројекта

 Преузмите документ Анекс 3 - Наративни буџет

 Преузмите документ Упутство за писање предлога пројекта

 Преузмите документ Упутство за састављање буџета пројекта

 

Позив за подношење предлога програма активности за време трајања Дечје недеље у 2013. години

 Преузмите документ Обавештење о избору Предлога програма активности за време трајања Дечије недеље

 Преузмите документ Преузмите позив

 

Јавни позив за доделу средстава за побољшавање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2013. години

 Преузмите документ Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2013. години

 Преузмите документ Образац пријаве - намена I

 Преузмите документ Образац пријаве - намена II

 

Конкурс за организацију састанка међународног бироа УН за старење

 Преузмите документ Извештај комисије о избору пројекта за организацију састанка међународног Бироа УН за старење

 Преузмите документ Конкурсна документација

 

Конкурс за унапређење и издавање часописа у области социјалне заштите

 Преузмите документ Извештај комисије о избору пројекта за унапређење и издавање часописа у области социјалне политике и социјалног рада

 Преузмите документ Конкурсна документација

 

Конкурс за локалне самоуправе

 Преузмите документ Извештај комисије

 Преузмите документ Конкурсна документација

 

Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом 2013.

 Преузмите документ Листа одобрених предлога пројеката

 Преузмите документ Листа пристиглих предлога пројеката

 Преузмите документ Смернице за подносиоце пројекта 2013.

 Преузмите документ Јавни позив 2013.

 Преузмите документ Анекс 1 - Образац за писање предлога пројекта 2013.

 Преузмите документ Анекс 2 - Образац буџета пројекта 2013.

 Преузмите документ Анекс 3 - Наративни буџет 2013.

 Преузмите документ Анекс 4 - Извршни преглед пројекта 2013.

 Преузмите документ Анекс 5 - Упутсво за писање предлога пројекта 2013.

 Преузмите документ Анекс 6 - Упутство за састављање буџета пројекта 2013.

 

Позив за подношење предлога пројеката Удружења у области борачко-инвалидске заштите и неговања традиција

 Преузмите документ Извештај о приспелим пројектима

 Преузмите документ Обавештење о прихваћеним пројектима

 Преузмите документ Позив за подношење предлога пројеката

 Преузмите документ Образац за пријаву пројекта

 Преузмите документ Образац буџетa пројекта

 Преузмите документ Предуговор о партнерству

 Преузмите документ Упитник за Удружења у области борачко-инвалидске заштите

 

Отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом

 Преузмите документ Листа одобрених пројеката

 Преузмите документ Јавни позив Отворени конкурс 2013

 Преузмите документ Анекс 1а - Образац за писање предлога пројекта 1 и 2 групе приоритета

 Преузмите документ Анекс 1б - Образац за писање предлога пројекта 3 групе приоритета

 Преузмите документ Анекс 2 - Отворени конкурс 2013

 Преузмите документ Смернице за подносиоце предлога пројеката Отворени конкурс 2013

 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава (грантова) за побољшање услова рада у привредним субјектима који се баве производњом текстила, предива, коже и обуће

Компаније које су добиле бесповратна средства (грант) везано за пројекат «УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У СРБИЈИ» Преузмите документ Јавни позив


Документа за пријаву на конкурс и додатне инфромације доступни су на сајту International Management Group (IMG) одељак "Тендери".

 

Позив за подношење предлога пројеката за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

 Преузмите документ Извештај о раду комисије

 Преузмите документ Листа одобрених предлога пројеката

 Преузмите документ Листа пристиглих предлога пројеката 2013. Преузмите документ Јавни позив

 Преузмите документ Анекс 1 - Образац за писање предлога пројекта за 2013

 Преузмите документ Анекс 2 - Активности локалних партнера 2013

 Преузмите документ Анекс 3 - Календар активности локалних партнера 2013

 Преузмите документ Упутство за попуњавање Анекса 2 и 3

 Преузмите документ Смернице за подносиоце предлога пројеката на Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом

Издвајамо