Канцеларија за брзе одговоре

Канцеларија за брзе одговоре министарства ће омогућити лакшу, бржу комуникацију и решавање захтева грађана да на једном месту добију потребне информације о понеднетим захтевима, притужбама, жалбама и другим поднесцима. По пријему поднеска подносилац добија информацију о року решавања захтева, а референти канцеларије прате унапред дефинисане процедуре које су разрађене за одређени захтев како би у што краћем року обезбедили коначно решење. Уколико буде потребе за допуну документације, подносилац захтева ће бити обавештен о истом, како би се испоштовао рок завршетка. Грађани ће за неупоредиво краће време успети да добију све информације везане за поднеске.

Рок за добијање одговора је пет радних дана.

Телефони: 011 303 8661, 011 303 8667, 011 334 7809

Е-маил адреса brziodgovori@minrzs.gov.rs

Обавезно наведите име и презиме, контакт телефон и адресу приликом слања поруке на маил.