Конкурси

Јавни позив војним инвалидима за подношење захтева ради упућивања на бањско климатско лечење и опоравак 2016.

pdfЛиста II89.82 KB

pdfЛиста I63.96 KB

docxЈавни позив66.58 KB

Јавни позив за подношење предлога пројеката на Конкурсу за унапређење система социјалне заштите у 2016. години

xlsЛиста процењених предлога пројеката36.5 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката85 KB

docЈавни позив138.5 KB

docТехничко упутство за писање предлога пројекта117 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката217 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта261.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта60 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта38 KB

Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2016. години

pdfОдлука о додели средстава предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом1.43 MB

docxЈавни позив - Подношење пријаве - Документација - Образац пријаве45.2 KB

Годишњи Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2016. години

xlsЛиста процењених предлога пројеката746.5 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката131 KB

docТехничко упутство за писање предлога пројекта148 KB

docЈавни позив за подношење предлога пројекта133.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројекта241.5 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта237 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта51 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта43.5 KB

Стални отворени Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2016. години

docxЛиста процењених пројеката 419.12 KB

docxЛиста процењених пројеката 318.48 KB

docxЛиста процењених пројеката 217.73 KB

docxЛиста процењених и одобрених пројеката 117.68 KB

docЈавни позив подношење предлога пројеката134.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката208 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта229 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта46.5 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта43.5 KB

Конкурс за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите за 2016. годину

pdfОдлука о финансирању2.68 MB

pdfЛиста процењених пројеката79.17 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката110.17 KB

docЈавни позив за подношење предлога пројеката207 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта263.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта48.5 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет111.5 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта35 KB

docПрилог 1 - Модел предуговора о партнерству36.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројектата90 KB

docУпутство за писање предлога пројекта77.5 KB

docУпутство за састављање буџета пројекта117.5 KB

Јавни Конкурс за попуњавање извршилачких радних места

docКонкурсна документација40 KB

Програмски Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2016. години

pdfОдлука  о финансирању или учешћу у финансирању програмских активности савеза удружења особа са инвалидитетом на Програмском конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом1.22 MB

xlsЛиста процењених пројеката668.5 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката68.5 KB

docЈавни позив131 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката на Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом200 KB

docУпутство за попуњавање Анекса 2 и Анекса 3605 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта 2016203 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта 20164.93 MB

xlsАнекс 3 - Образац месечног плана активности 20162.77 MB

Конкурс за доделу годишњег признања и награде «Човек године»

docТекст Конкурса26 KB

Јавни позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава за финансирање пројектних активности издавања часописа у области социјалне политике и социјалног рада и организације стручних скупова и семинара из области социјалне заштите

xlsЛиста процењених пројеката689.5 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката717.5 KB

docЈавни позив133.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката94 KB

docАнекс 1127.5 KB

xlsАнекс 260 KB

docАнекс 337 KB

docАнекс 435.5 KB

docАнекс 5 Упутство за писање предлога пројекта72 KB

docАнекс 6 Упутство за састављање буџета109.5 KB

Јавни позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава за подстицање програма и реализацију активности од јавног интереса из области  заштите породице, деце и социјалне заштите

xlsЛиста процењених пројеката24.5 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката710.5 KB

docЈавни позив135 KB

docУпутство за писање предлога пројекта 201584 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката96.5 KB

docУпутство за састављање буџета пројекта 2015109.5 KB

docxАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта 201560.34 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта 201560 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет 201537.5 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта 201535.5 KB

Конкурс за локалне самоуправе за 2015. годину

xlsЛиста одобрених предлога пројеката39.5 KB

xlsЛиста процењених предлога пројеката39.5 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката27.5 KB

docЈавни позив117 KB

docАнекс 1 Образац за писање предлога пројекта107 KB

xlsАнекс 2 Образац буџета пројекта67.5 KB

docАнекс 3 Наративни буџет50 KB

docАнекс 4 Извршни преглед пројекта21.5 KB

docАнекс 5 Упутство за писање предлога пројекта80.5 KB

docАнекс 6 Упутство за састављање буџета пројекта89 KB

Јавни Конкурс за попуњавање извршилачких радних места

docКонкурсна документација40.5 KB

Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2015. години.

pdfОдлука о додели средстава предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом746.1 KB

pdfСписак предузећa за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом којима се додељују средства691.44 KB

docxЈавни позив38.67 KB

docxОбразац пријаве за намену 131.28 KB

docxОбразац пријаве за намену 230.2 KB

Јавни позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава за финансирање пројеката у циљу подршке малолетним мигрантима без пратње у Србији

docЛиста процењених пројеката30.5 KB

docЛиста пристиглих пројеката25.5 KB

docЈавни позив за подношење предлога пројеката136.5 KB

docУпутство за подносиоце предлога пројеката148 KB

docПрилог 1 Пријавни образац предлога за финансирање пројекта122.5 KB

xlsПрилог 2 Образац табеларног прегледа буџета пројекта63.5 KB

docПрилог 3 Образац наративниог прегледа буџет пројекта27 KB

docПрилог 4 Образац извршног прегледа пројекта24 KB

docПрилог 5 Изјава подносиоца предлога пројекта20.5 KB

docПрилог 6 Изјава партнерске организације31 KB

docПрилог 7 Упутство за састављање буџета пројекта106.5 KB

docПрилог 8 Подсетник за проверу46.5 KB

Јавни позив војним инвалидима за подношење захтева ради упућивања на бањско и климатско лечење и опоравак

pdfЛиста (3) кандидата за бањско климатски опоравак66.28 KB

pdfЛиста (2) кандидата за бањско климатски опоравак79.68 KB

docxНОВО - Oбавештење о продужетку рока за предају захтева14.06 KB

docxОбавештење о продужетку рока за предају захтева13.7 KB

pdfЛиста кандидата за бањско климатски опоравак83.62 KB

docxКонкурсна документација61.39 KB

Јавни Конкурс за попуњавање извршилачких радних места

docКонкурсна документација61 KB

Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2015. години.

pdfОдлука о додели средстава1.81 MB

docxЈавни позив37.89 KB

docxОбразац пријаве - Намена 128.07 KB

docxОбразац пријаве - Намена 227.18 KB

docxОбразац пријаве - Намена 327.93 KB

Позив за подношење предлога програма активности за време трајања Дечје недеље у 2015. години.

pdfОдлука о прихватању предлога активности644.96 KB

docДокументација61.5 KB

Јавни позив за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите

pdfОдлука о финансирању пројектних активности2.61 MB

xlsxЛиста процењених пројеката13.85 KB

xlsxЛиста пристиглих предлога пројеката20.06 KB

docЈавни позив за подношење предлога пројеката200 KB

docПрилог 1 - модел предуговора о партнерству36.5 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта250 KB

xlsАнекс 2 - Буџет пројекта27.5 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет94.5 KB

Јавни Конкурс за попуњавње извршилачких радних места

docДокументација45 KB

Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената који се налазе на смештају у хранитељским породицама, ученика и студената који се налазе на смештају у установама социјалне заштите и ученика и студената из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ

docЛиста изабраних кандидата по јавном позиву за избор талентоване деце30.5 KB

docДокументација за Јавни позив48 KB

Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката у циљу унапређења система социјалне заштите

xlsЛиста процењених пројеката49.5 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката796.5 KB

 
 
 
 
 
 
 

Јавни Конкурс за попуњавање положаја

docКонкурсна документација 238.5 KB

docКонкурсна документација49 KB

Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената са инвалидитетом

docКоначна листа стипендиста30.5 KB

docДокументација39.5 KB

Стални отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији 2015

docxКоначна годишња листа процењених и одобрених пројеката43.19 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката264.5 KB

docxЛиста процењених пројеката17.7 KB

docxЛиста одобрених пројеката 117.25 KB

docxЛиста одобрених пројеката 220.15 KB

docxЛиста процењених пројеката 318.51 KB

docxЛиста процењених пројеката 418 KB

docxЛиста процењених пројеката 520.74 KB

docxЛиста процењених пројеката 618.45 KB

docxЛистa процењених пројеката 718.45 KB

docxЛиста процењених пројеката 817.52 KB

docxЛиста процењених пројеката 914.98 KB

docЈавни позив за подносиоце - Стални отворени конкурс 2015125.5 KB

docСмернице за подносиоце - Стални отворени конкурс 201554 KB

docАнекс 1а - Предлог пројекта за групу активности 1 и 2221 KB

docАнекс 1б - Предлог пројекта за групу активности 3227 KB

xlsАнекс 2 - Буџет пројекта46 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет 201541.5 KB

Годишњи конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом 2015

xlsЛиста процењених пројеката47.5 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката104 KB

docЈавни позив за подносење предлога пројеката - Годишњи конкурс 2015131 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројектата 2015132 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта 2015239 KB

xlsАнекс 2 - Образац будзета пројекта 201551 KB

docАнекс 3 - Наративни будзет 201542 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта 201526.5 KB

docАнекс 5 - Упутство за писање предлога пројекта 201577.5 KB

docАнекс 6 - Упутство за састављање буџета пројекта 2015117 KB

Позив за подношење предлога програма/пројекта из области борачко-инвалидске заштите

pdfОдлука о финансирању пројектних активности удружења2.71 MB

xlsxЛиста пристиглих пројеката22.17 KB

xlsxЛиста процењених пројеката13.56 KB

docЈавни позив73 KB

docОбразац 1, пријава пројекта42.5 KB

docОбразац 2, будзет пројекта46 KB

docОбразац 3, модел предуговора о партнерству38.5 KB

Процедуре за извештавање по основу Конкурса за доделу средстава за финансирање пројеката за унапређење система социјалне заштите, који је објављен и спроведен месецу у марту 2014. године

xls Финансијски извештај74 KB

docxЗавршни извештај о наменском утрошку средстава44.98 KB

docПроцедуре за извештавање244.5 KB

xlsСпецификација прихода33 KB

xlsСпецфикација трошкова35.5 KB

 

Јавни позив за подношење предлога пројекта за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2015. години

xlsЛиста процењених пројеката726 KB

docЈавни позив125 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта за 2015190.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџет пројекта 2015639 KB

xlsАнекс 3 - Образац - месечни календар активности 2015447 KB

xlsАнекс 4 - Образац за спецификацију активности 2015110.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога  пројекта236 KB

docУпутство за попуњавање Анекса 2, 3 и 4110 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката732.5 KB

Конкурс за финансирање или учешће у финансирању програма / пројекта удружења у области унапређења система социјалне заштите у Републици Србији у 2014. години

pdfЛиста вредновања и рангирања пријављених  пројеката671.32 KB

zipПреузмите сву документацију на једном месту612.98 KB

pdfИзвештај комисије793.68 KB

pdfРешење о образовању комисије942.35 KB

Редослед конкурсне документације:

1. Јавни позив

2. Анекс 1 - Образац предлога пројекта

3. Анекс 2 - Образац буџета пројекта

4. Анекс 3 - Наративни буџет

5. Анекс 4 - Смернице за подносиоце предлога пројекта

6. Пријава на конкурс


Обрасци за извештавање:

7. Образац 1 – Периодични извештај о наменском утрошку средстава пројекта

8. Финансијки извештај

9. Спецификација прихода – уплата примљених на рачун пројекта у извештајном периоду

10. Спецификација свих трошкова пројекта


11. Образац 2 – Завршни извештај о наменском утрошку средстава пројекта

12. Финансијки извештај

13. Спецификација прихода – уплата примљених на рачун пројекта у извештајном периоду

14. Спецификација свих трошкова пројекта

15. Образац 3 – Преглед активности за одређени период

 

Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2014. години

docxЈавни позив30.84 KB

docxОбразац пријаве - намена 130.79 KB

docxОбразац пријаве - намена 231.1 KB

 

Позив за подношење предлога програма активности за време трајања Дечје недеље у 2014. години

docПозив за подношење предлога85.5 KB

pdfOdluka.pdf773.59 KB

Конкурс за локалне самоуправе - развој услуга социјалне заштите

xlsЛиста одобрених пројеката43 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката47 KB

docСмернице за подношење предлога пројеката

docАнекс 1 - Формулар за пријаву

xlsАнекс 2 – Табеларни буџет

docАнекс 3 - Наративни буџет

 

Jавни позив за подношење предлога концепта програма обуке за пружање услуге Лични пратилац детета

docПозив за подношење предлога

 

Позив за подношење предлога пројекта: ЕУ са више од 4 милиона евра подржава социјалну инклузију најугроженијих особа у Србији

docПозив за подношење предлога пројеката

 

Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом

 

docxЛиста одобрених пројеката - август 2014.17.2 KB

docxЛиста одобрених пројеката17.2 KB

xlsЛиста пројеката који се обухватају учешћем у финансирању на годишњем конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2014. години

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката на годишњем конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2014. години

docЈавни позив

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта

xlsАнекс 2 – Образац буџета пројекта

docАнекс 3 - Образац за наративни буџет

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта

docАнекс 5 - Упутство за писање предлога пројекта

docАнекс 6 - Упутство за састављање буџета пројекта

docСмернице за подносиоце предлога пројеката

 

Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за унапређење система социјалне заштите

xlsЛиста одобрених предлога пројеката

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката

doc Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за унапређење система социјалне заштите

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта

docАнекс 3 - Образац за наративни буџет

docУпутство за писање предлога пројекта

docУпутство за састављање буџета пројекта

 

Конкурс за преводиоца на пројекту и асистента сталног твининг саветника на Твининг пројекту “Унапређење социјалног дијалога”

docOглас за позицију преводиоца на пројекту

docOглас за позицију асистента сталног твининг саветника

 

Конкурс за НВО у области борачко-инвалидске заштите

pdfПредлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката који се финансирају из опредељених средстава

pdfЛиста пристиглих пројеката

docOбавештење подносиоцима предлога пројеката о измени јавног позива који се односи на отварање посебног наменског подрачуна

docПозив за подношење предлога пројеката

docОбразац за пријаву пројекта

docОбразац о буџету проjeкта

docПредуговор о партнерству

pdfОдлука о избору пројеката

 

Конкурс за доделу грантова локалним организацијама за активности из области родне равноправности на локалном нивоу

doc Опште информације

zipКонкурсна документација на српском језику

zipКонкурсна документација на енглеском језику

 

Отуђење путничких возила

doc Преузмите документ у doc формату

 

Конкурс за пружање услуге медијског клипинга за 2014.годину

docЈавни позив за пружање услуге медијског клипинга

 

Стални отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

docxЛиста одобрених пројеката 622.63 KB

docxЛиста одобрених пројеката 517.2 KB

docxЛиста одобрених пројеката 414.92 KB

docЛиста одобрених пројеката 3

docЛиста одобрених предлога пројеката 2

docЛиста одобрених предлога пројеката

docЈавни позив125 KB

docАнекс 1а - Образац за писање предлога пројекта -за приоритете из 1. и 2. групе пројектних активности

docАнекс 1б - Образац за писање предлога пројекта -за приоритете из 3. групе пројектних активности

xlsАнекс 2 - Tабеларни прeглед буџета пројекта

docСмернице за подносиоце предлога пројеката

 

Конкурс за пружање услуге медијског клипинга

docЈавни позив за пружање услуге медијског клипинга

pdfОбавештење

 

Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом

xlsЛиста одобрених предлога пројеката

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката

docЈавни позив

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта за 2014

xlsАнекс 2 – Буџет пројекта

xlsАнекс 3 - Календар активности локалних партнера 2014

docСмернице за подносиоце предлога пројеката

docУпутство за попуњавање Анекса 2 и 3

 

Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за развој услуга социјалне заштите

xlsЛиста одобрених предлога пројеката

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката

docКонкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за развој услуга социјалне заштите

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта

xlsАнекс 2 - Образац за табеларни приказ буџета

docАнекс 3 - Образац за наративни буџет

docУпутство за писање предлога пројекта

docУпутство за састављање буџета пројекта

 

Јавни позив за подношење предлога пројеката за унапређење положаја Ромкиња у РС

docОдобрени пројекти

docТекст огласа

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта

xlsАнекс 2 - Образац за табеларни приказ буџета

docАнекс 3 - Образац за наративни буџет

docУпутство за писање предлога пројекта

docСмернице за подносиоце пројекта

 

Конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за унапређење система социјалне заштите

docОдобрени пројекти

docКонкурс за доделу средстава за финансирање пројеката за унапређење система социјалне заштите

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта

docАнекс 3 - Наративни буџет

docУпутство за писање предлога пројекта

docУпутство за састављање буџета пројекта

 

Позив за подношење предлога програма активности за време трајања Дечје недеље у 2013. години

docОбавештење о избору Предлога програма активности за време трајања Дечије недеље

docПреузмите позив

 

Јавни позив за доделу средстава за побољшавање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2013. години

docЈавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2013. години

docОбразац пријаве - намена I

docОбразац пријаве - намена II

 

Конкурс за организацију састанка међународног бироа УН за старење

docИзвештај комисије о избору пројекта за организацију састанка међународног Бироа УН за старење

zipКонкурсна документација

 

Конкурс за унапређење и издавање часописа у области социјалне заштите

docИзвештај комисије о избору пројекта за унапређење и издавање часописа у области социјалне политике и социјалног рада

zipКонкурсна документација

 

Конкурс за локалне самоуправе

docИзвештај комисије

zipКонкурсна документација

 

Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом 2013.

xlsЛиста одобрених предлога пројеката

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката

docСмернице за подносиоце пројекта 2013.

docЈавни позив 2013.

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта 2013.

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта 2013.

docАнекс 3 - Наративни буџет 2013.

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта 2013.

docАнекс 5 - Упутсво за писање предлога пројекта 2013.

docАнекс 6 - Упутство за састављање буџета пројекта 2013.

 

Позив за подношење предлога пројеката Удружења у области борачко-инвалидске заштите и неговања традиција

pdfИзвештај о приспелим пројектима

pdfОбавештење о прихваћеним пројектима

docПозив за подношење предлога пројеката

docОбразац за пријаву пројекта

docОбразац буџетa пројекта

docПредуговор о партнерству

docУпитник за Удружења у области борачко-инвалидске заштите

 

Отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом

docЛиста одобрених пројеката

docЈавни позив Отворени конкурс 2013

docАнекс 1а - Образац за писање предлога пројекта 1 и 2 групе приоритета

docАнекс 1б - Образац за писање предлога пројекта 3 групе приоритета

xlsАнекс 2 - Отворени конкурс 2013

docСмернице за подносиоце предлога пројеката Отворени конкурс 2013

 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава (грантова) за побољшање услова рада у привредним субјектима који се баве производњом текстила, предива, коже и обуће

linkКомпаније које су добиле бесповратна средства (грант) везано за пројекат «УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У СРБИЈИ»

docЈавни позив

linkДокумента за пријаву на конкурс и додатне инфромације доступни су на сајту International Management Group (IMG) одељак "Тендери".

 

Позив за подношење предлога пројеката за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

docИзвештај о раду комисије

docЛиста одобрених предлога пројеката

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката 2013.

docЈавни позив

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта за 2013

xlsАнекс 2 - Активности локалних партнера 2013

xlsАнекс 3 - Календар активности локалних партнера 2013

docУпутство за попуњавање Анекса 2 и 3

docСмернице за подносиоце предлога пројеката на Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом

Видео галерија

Положај особа са инвалидитетом значајно поправљен  - ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО ГАЛЕРИЈУ

Фото галерија

Komemoracija na spomen obelezju Sremski front 8

Обележена 71. годишњица пробоја Сремског фронта

Пријави корупцију