Пројекти

Недеља, 01. Јун 2014

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ Твининг пројекат '' Припрема институција тржишта рада Републике Србије за Европску стратегију запошљавања '' за циљ има убрзање реформи тржишта рада у складу са европским стандардима, као и јачање утицаја националне политике запошљавања. Пројекат се финансира из европских ИПА 2011 фондова и реализује се са партерима из Европске уније – Министарством рада, запошљавања и здравља Републике Француске и Националном службом Републике Француске, Министарством рада, породице и… опширније »

План запошљавања

Недеља, 01. Јун 2014

Национални акциони план запошљавања за 2017. годину 257.48 KB Национални акциони план запошљавања за 2016. годину 133.43 KB Национални план за запошљавање за 2015. годину 109.01 KB Национални акциони план запошљавања за 2014. годину Национални акциони план запошљавања за 2013. годину Национални акциони план запошљавања за 2012. годину опширније »

ИПА IV – Развој људских ресурса

Недеља, 01. Јун 2014

У Републици Србији је тренутно у току припрема надлежних институција за коришћење IV компоненте ИПА програма – развој људских ресурса. С тим у вези, Влада РС је 5. новембра 2009. године донела Закључак о прихватању Информације о потреби одређивања Оперативних структура за управљање и спровођење Оперативних програма у оквиру ИПА компоненти регионални развој и развој људских ресурса. Поменутим Закључком помоћник министра за запошљавање, именован је за одговорно лице у обављању послова… опширније »

Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

Недеља, 01. Јун 2014

Процедура оснивања предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ 174.5 KB Списак предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 157.5 KB Погледајте Најчешћа питања опширније »

Испит

Недеља, 01. Јун 2014

Документација 840.23 KB опширније »

Агенције за запошљавање

Недеља, 01. Јун 2014

Захтев за издавање дозволе 428.92 KB Списак агенција 80.12 KB Правилник агенције за запошљавање 38.64 KB Накнада по уредби 26 KB Погледајте Најчешћа питања опширније »

Правилници

Недеља, 01. Јун 2014

Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржавања запослења особа са инвалидитетом Правилник о начину праћења извршавања обавеза запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извшења те обавезе Правилник о ближим условима, критеријумима и стандардима за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације Правилник о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања Правилник о… опширније »

Закони

Недеља, 01. Јун 2014

Закон о запошљавању Закон о професионалној рехабилитацији Закон о запошљавању странаца 30.52 KB Законом о запошљавању странаца („Службени гласник РС“ број 128/2014 од 26. новембра 2014. године, у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу дана 4. децембра 2014. године и Правилником о доволама за рад („Службени гласник РС“ број 94/2015 од 17. новембра 2015. године) који је ступио на снагу дана 25. новембра 2015. године, прописани су нови услови за запошљавање странаца у Републици… опширније »

Сектор за запошљавање

Недеља, 01. Јун 2014

Oбавља послове који се односе на анализу стања и предлагање мера за унапређење стања и израду прописа у областима запошљавања у земљи и иностранству, подстицања запошљавања и мера активне политике запошљавања; професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом, социјалног запошљавања и социјалног предузетништва, издавање дозвола за рад агенцијама за запошљавање, предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и одобрења за спровођење мера и… опширније »